Teema Nimi Kirjeldus
Üldinfo Lehekülg Kursuse kirjeldus

Mida kujutab endast aine "Keemia alused"

Lehekülg Õpijuhis

Kuidas "Keemia aluste" kursusel ellu jääda

Lehekülg Hinde kujunemine

Reeglid, mille alusel kujuneb hinne aines "Keemia alused"

URL Hindamiskriteeriumid ÕISist

Ametlik dokument, millest juhindutakse vaidluste korral. Erinevuste korral muude dokumentidega loeb just siia kirja pandu!

URL Viide Õisi
URL Üldised soovitused e-kursusel osalemiseks (HITSA)

Kasulik lugemine e-õppega varem vähe või mitte kokku puutunuile.

1. Sissejuhatus ainesse URL Sissejuhatava loengu slaidid

Siin on kirjas ka kõik olulised veebilingid, hindamisreeglid ja muu kasulik teave kursuse sooritamiseks.

2. Põhimõisted URL Loenguvideo "Põhimõisted"

Monteeritud variant Youtube keskkonnas.

URL Loenguslaidid
3. Keemia arvutusülesanded URL Loenguvideo "Keemia arvutusülesanded"

Monteeritud variant Youtube keskkonnas.

URL Loenguslaidid
4. Nomenklatuur; saagis ja kaod URL Loenguvideo "Nomenklatuur; saagis, kaod"
URL Loenguslaidid
5. Keemilised reaktsioonid URL Loenguvideo "Keemilised reaktsioonid"
URL Loenguslaidid "Keemilised reaktsioonid"
6. Redoksreaktsioonid URL Loenguvideo "Redoksreaktsioonid".
URL Loenguslaidid "Redoksreaktsioonid"
Kontrolltöö I URL Info kontrolltöö korralduse kohta, soovitused õppimiseks
URL Mulluse (S2017) kontrolltöö 1 näidis

Soovitan proovida kontrolltöö ilma vastuseid kiikamata ise läbi teha (aega 90 minutit) ja alles siis ennast hinnata.

URL Mulluse (S2017) kontrolltöö 1 vastused

Lühivastused enesekontrolliks.

7. Aatomid URL Loenguvideo "Aatomid"

Fail Loenguslaidid "Aatomid"
URL Loenguslaidid "Perioodilisuse süsteem"

Praeguse versiooni "Aatomite" teema alla kuulub siit esimesed 12 slaidi. Ülejäänu jääb järgmisse peatükki.

8. Perioodilisuse süsteem URL Loenguvideo "Perioodilisuse süsteem"

URL Loenguslaidid "Perioodilisuse süsteem"
URL Perioodilisuse süsteem (minimaalne info)

Sellise tabeli anname kontrolltöödeks ja eksamiks.

URL Orbital Viewer

Windows operatsioonisüsteemiga arvutitele.

URL Hydrogen Atom orbitals

Androidi seadmetele.

URL Hydrogen!

iOs (Apple) seadmetele.

9. Keemiline side URL Loenguvideo "Keemiline side"

URL Loenguslaidid "Keemiline side"
10. Molekulide kuju URL Loenguvideo "Molekulide kuju"

Monteeritud variant, eelistatud võrreldes Echo360 originaaliga.

URL Loenguslaidid "Molekulide kuju"
11. Molekulidevahelised jõud URL Loenguvideo "Molekulidevahelised jõud"

Monteeritud variant, eelistatud võrreldes Echo360 originaaliga.

URL Loenguslaidid "Molekulidevahelised jõud" (slaidid 1-18)
Kontrolltöö II URL Mulluse (S2017) kontrolltöö 2 näidis

Soovitan proovida kontrolltöö ilma vastuseid kiikamata ise läbi teha (aega 90 minutit) ja alles siis ennast hinnata.


URL Mulluse (S2017) kontrolltöö 2 vastused

Lühivastused enesekontrolliks.

13. Gaasid URL Loenguvideo "Gaasid"

Monteeritud variant, eelistatud võrreldes Echo360 originaaliga.

URL Video elavhõbebaromeetrist

Soovitatav vaadata loenguvideo vahel, kohas, kus baromeetrist juttu on.

URL Loenguslaidid teemal "Gaasid"
14. Vedelikud ja tahkised URL Loenguvideo "Vedelikud ja tahkised"

Monteeritud variant, eelistatud võrreldes Echo360 originaaliga.

URL Loenguslaidid "Vedelikud ja tahkised"
15. Termodünaamika I seadus URL Loenguvideo "Termodünaamika I seadus" (Youtube esitusloendina, koos kaasnevate videotega)

Soovitatav viis selle loengu vaatamiseks.

URL Loenguvideo "Termodünaamika I seadus" (Youtube)

Tervikvideo, millele lisaks (vahel) tuleb vaadata allpool viidatud teiste autorite videoid.

Lehekülg Viidatud videod

Lingid videotele, mida tuleb vaadata loenguvideo vahel ettenähtud kohtades. Esitusloendi kasutamisel näidatakse neid videoid automaatselt.

URL Loenguslaidid "Termodünaamika I seadus"
16. Termodünaamika II ja III seadus URL Loenguvideo "Termodünaamika II ja III seadus"

Monteeritud variant Youtube's

URL Loenguslaidid "Termodünaamika II ja III seadus"
17. Füüsikaline tasakaal URL Loenguvideo "Füüsikaline tasakaal" (Youtube esitusloendina, koos kaasnevate videotega)

Soovitatav viis selle loengu vaatamiseks.

URL Loenguvideo "Füüsikaline tasakaal"

Tervikvideo, millele lisaks (vahel) tuleb vaadata allpool viidatud teiste autorite videoid.

Lehekülg Viidatud videod

Lingid videotele, mida tuleb vaadata loenguvideo vahel ettenähtud kohtades. Esitusloendi kasutamisel näidatakse neid videoid automaatselt.

URL Loenguslaidid "Füüsikaline ja keemiline tasakaal"
18. Keemiline tasakaal URL Loenguvideo "Keemiline tasakaal"

Monteeritud variant Youtube's

URL Loenguslaidid "Füüsikaline ja keemiline tasakaal"
Kontrolltöö III URL Mulluse (S2017) kontrolltöö 3 näidis

Soovitan proovida kontrolltöö ilma vastuseid kiikamata ise läbi teha (aega 90 minutit) ja alles siis ennast hinnata. Kontrolltöö ajal kuvati ekraanile alltoodud slaid valemitega.


URL Kontrolltöö 3 ajal ekraanile kuvatud valemid

Tänavu võib valemite kuva olla sama või erinev.


URL Mulluse (S2017) kontrolltöö 3 vastused

Lühivastused enesekontrolliks.

19. Keemiline kineetika URL Loenguvideo "Keemiline kineetika" (Youtube esitusloendina, koos kaasnevate videotega)

Soovitatav viis selle loengu vaatamiseks.

URL Loenguvideo "Keemiline kineetika"

Tervikvideo, millele lisaks (vahel) tuleb vaadata allpool viidatud teiste autorite videoid.

Lehekülg Viidatud videod

Lingid videotele, mida tuleb vaadata loenguvideo vahel ettenähtud kohtades. Esitusloendi kasutamisel näidatakse neid videoid automaatselt.

URL Loenguslaidid "Keemiline kineetika"
20. Happed ja alused URL Loenguvideo "Happed ja alused"

Monteeritud variant, eelistatud võrreldes Echo360 originaaliga.

URL Loenguslaidid "Happed ja alused"
URL Youtube video SO2 + H2O reaktsiooni mehhanismist.
21. pH arvutused URL Juhendmaterjal "pH arvutused, tugevad happed ja alused"
URL Juhendmaterjal "pH arvutused, nõrgad happed ja alused"
URL Aktiivsustegurite tabel

Vajalik mõnede ülesannete lahendamisel. Kontrolltööl ja eksamil vajadusel antud õppejõu poolt.

22. Elektrokeemia URL Loenguvideo "Elektrokeemia" (Youtube esitusloendina, koos kaasnevate videotega)

Soovitatav viis selle loengu vaatamiseks.

URL Loenguvideo "Elektrokeema" (Youtube)

Tervikvideo, millele lisaks (vahel) tuleb vaadata allpool viidatud teiste autorite videoid.

Lehekülg Viidatud videod

Lingid videotele, mida tuleb vaadata loenguvideo vahel ettenähtud kohtades. Esitusloendi kasutamisel näidatakse neid videoid automaatselt.

URL Loenguslaidid "Elektrokeemia"
URL Poolreaktsioonide ja redokspotentsiaalide tabel

Harjutustunnis saate selle paberil. Muul ajal kasutamiseks vaadake siit või trükkige välja.

23. Akud; redokssüsteemide arvutused URL Loenguvideo "Akud ja patareid"

Monteeritud variant Youtube keskkonnas.

Lehekülg Viidatud video

Link videole, mida tulnuks vaadata loenguvideo järel ettenähtud kohas. Kahjuks sügis 2018 seisuga näib olevat töötamast lakanud.

URL Loenguslaidid "Akud ja patareid"
URL Poolreaktsioonide ja redokspotentsiaalide tabel

Harjutustunnis saate selle paberil. Muul ajal kasutamiseks vaadake siit või trükkige välja.

URL Kursuse tagasiside

Palun andke tagasisidet aine ja selle korralduse kohta! Küsitlus on anonüümne ja võtab aega kuni 15 minutit.

24. Lahustuvuskorrutis URL Loenguvideo "Lahustuvuskorrutis"

Monteeritud variant Youtube keskkonnas.

URL Juhendmaterjal "Lahustuvuse tasakaal"
URL Loenguslaidid "Lahustuvuskorrutis"
URL Kursuse tagasiside

Palun andke tagasisidet aine ja selle korralduse kohta! Küsitlus on anonüümne ja võtab aega kuni 15 minutit.

Kontrolltöö IV URL Mulluse (S2017) kontrolltöö 4 näidis

Soovitan proovida kontrolltöö ilma vastuseid kiikamata ise läbi teha (aega 90 minutit) ja alles siis ennast hinnata. Kontrolltöö ajal kuvati ekraanile alltoodud slaid valemitega.


URL Kontrolltöö 4 ajal ekraanile kuvatud valemid

Tänavu võib valemite kuva olla sama või erinev.

Lisaks oli mullu (kui tarvis, ka tänavu) kontrolltöö ajal laudadel poolreaktsioonide tabel (vt teema "Elektrokeemia" materjalid Moodle's).


URL Mulluse (S2017) kontrolltöö 4 vastused

Lühivastused enesekontrolliks.

URL Kursuse tagasiside

Palun andke tagasisidet aine ja selle korralduse kohta! Küsitlus on anonüümne ja võtab aega kuni 15 minutit.

Eksam URL Eksamivariant 2014 sügissemestrist
URL Lühivastused S2014 eksamivariandile
URL Video S2014 eksami kohta
URL Eksamivariant 2015 sügissemestrist
URL Lühivastused S2015 eksamivariandile
URL Video S2015 eksami kohta
URL Eksamivariant 2017 sügissemestrist (S2016 olid samad ülesanded)
URL Lühivastused S2017 eksamivariandile
URL Video S2016 eksami kohta
URL Video S2017 eksami kohta
URL Aine vana koduleht instituudi serveris

Sealt leiate varasemate aastate eksamite näiteid, 2016 aasta loenguslaidid ja muid kasulikke materjale.

URL Kursuse tagasiside

Palun andke tagasisidet aine ja selle korralduse kohta! Küsitlus on anonüümne ja võtab aega kuni 15 minutit.

Lisa: loengute originaalvideod URL Videoloeng "Põhimõisted". Vaadake minutist 2:25 minutini 46:45.
URL Videoloeng "Kuidas läheneda keemia ülesandele"

Vaadake alates 58m45s kuni 1h28m30s.

URL Videoloeng "Mool"

Vaadake 53m45s kuni 56m30s.

URL Videoloeng "Segud ja lahused"

Vaadake 1h04m40s kuni 1h18m42s.

URL Videoloeng "Ühendite nomenklatuur"

Vaadake alates 46m45s kuni 53m50s. Kahoot'i puudutav osa jätke vahele.

URL Videoloeng "Saagis ja kaod"

Vaadake 1h05m10s kuni 1h11m25s

URL Videoloeng "Kuidas läheneda reaktsioonivõrrandile, happed, alused, sadestamine, reaktsioonivõrrandid"

Vaadake alates 0h04m00s kuni 0h47m50s (umbes 44 minutit)

URL Videoloeng "Limiteeriv reagent"

Vaadake alates 1h11m25s kuni 1h21m45s (umbes 11 minutit).

URL Videoloeng "Redoksreaktsioonid"

Vaadake alates 0h19m00s kuni 0h2900m ja 0h47m50s kuni 1h02m05s (kokku umbes 25 min)

URL Lõik elektrokeemia loengut, teemal "Redoksreaktsioonid"

Vaadake 0h7m35s kuni 0h13m10s.

URL Videoloeng "Aatomid".

Vaadake alates 1h03min45sek kuni lõpuni (umbes 30 minutit)

URL Videoloeng "Perioodilisuse süsteem"

Vaadake algusest kuni 0h33min (33 min).

URL Videoloeng "Perioodilisuse süsteem"

Vaadake alates 0h33min kuni lõpuni (u 1 tund).

URL Videoloeng "Keemiline side"

Vaadake ära kogu loeng (algus umbes 03 minutil). Testi puudutava osa võib vahele jätta.

URL Videoloeng "Molekulide kuju"

Vaadake ära kogu loeng. Kahoot'i mängu võib vahele jätta.

URL Videoloeng "Molekulidevahelised jõud"
URL Videoloeng "Gaasid"

Soovitan vaadata monteeritud versiooni Youtube'st.

URL Videoloeng "Vedelikud ja tahkised"

Vedelike ja tahkiste teema on alates 51min40sek kuni lõpuni.

URL Videoloeng "Termodünaamika esimene seadus"
URL Videoloeng "Termodünaamika II ja III seadus"

Vaadata kogu pikkuses.

URL Videoloeng "Füüsikaline tasakaal"

Käesolev teema on esimesed 50 minutit.

URL Videoloeng "Keemiline tasakaal"

Keemilise tasakaalu osa alates 50ndast minutist.

URL Videoloeng "Keemiline kineetika"

Vaadata kogu pikkuses (1h30min)

URL Videoloeng "Happed ja alused"

Vaadata kogu pikkuses (1h30min). Kahooti osa võib vahele jätta.

URL Videoloeng "Elektrokeemia"

Vaadata kogu pikkuses (1h30min)

URL Videoloeng "Akud ja patareid"

Vaadata 03min45sek kuni 50min30sek

URL Videoloeng "Lahustuvuskorrutis"

Vaadake alates 55min00sek kuni 1h14min50sek