Тематический план

 • Общее

 • Üldinfo

  Viited aine kodulehele, ÕISi, juhendmaterjalid Moodle's toime tulemiseks, uudistefoorum, üldfoorum.

  Страницы: 3Гиперссылки: 3Форумы: 2Обратная связь: 1
 • 1. Sissejuhatus ainesse

  Esimeses loengus saate ülevaate aine korraldusest, vajalikest õppevahenditest, hindamisest jne.
  Klõpsates käesoleva teema päisel ("Sissejuhatus ainesse") leiate kontroll-nimekirja, milles saate märkida tegevused, mis peavad olema tehtud järgmise loengu ajaks (teisel õppenädalal).
  Гиперссылка: 1
 • Ekskursioon 1

  Esimese õppenädala teise loengu ajal toimub ekskursioon Loodusteaduste majja. Detailid saate teada esimesel loengul. Moodle's sellega seotud tegevusi ei toimu. Iga osalenu saab kirja ühe (1) punkti, mis mõjutab aine lõpphinnet. Punktid ilmuvad Moodle'sse.


  Ekskursiooniks kogunege kella 8:30-ks Loodusteaduste maja (Akadeemia tee 15) fuajeesse. Üleriided jätke riietehoidu.

  Задание: 1
 • 2. Põhimõisted

  Keemia, sellega seotud põhimõisted. Ühikud. Töö taskuarvutiga, ümardamine.

  Tunnis kaasa töötamiseks võtke kaasa taskuarvuti!

  Гиперссылки: 2Тест: 1
 • 3. Keemia arvutusülesanded

  Ainehulk, keemiline valem, mooli mõiste. Lahused. Sisaldus, selle väljendusviisid.

  Гиперссылки: 2Тест: 1
 • 4. Nomenklatuur; saagis ja kaod

  Ainetele süstemaatiliste nimetuste andmine. Jätkame ka keemiaülesannete lahendamise põhivõtetega tutvumist. Lisame saagise ja kao mõisted.

  Гиперссылки: 2Тест: 1
 • Ekskursioon 2

  Ekskursiooniks kogunege kella 14:00-ks Loodusteaduste maja (Akadeemia tee 15) fuajeesse. Üleriided jätke riietehoidu.
  Задание: 1
 • 5. Keemilised reaktsioonid

  Reaktsioonid vesilahustes. Sademe ja gaasi moodustumine. Limiteeriv reagent. Happed, alused, reaktsioonid nende vahel.

  Гиперссылки: 2Тест: 1
 • 6. Redoksreaktsioonid

  Redutseerimine ja oksüdeerimine. Redoksreaktsiooni võrrandi koostamine ja tasakaalustamine. Arvutused redoksreaktsioonide põhjal.

  Гиперссылки: 2Тест: 1
 • Kontrolltöö I

  Abimaterjalid esimeseks kontrolltööks valmistumiseks.

  Задание: 1Гиперссылки: 3
 • 7. Aatomid

  Kaasaegne aatomimudel, selle kujunemine. Elektromagnetlainete spekter.
  Гиперссылки: 2Файл: 1Тест: 1
 • 8. Perioodilisuse süsteem

  Keemiliste elementide perioodilisuse süsteem. Elementide paiknemine tabelis ja klassifikatsioonid. Omaduste süstemaatilise muutumise trendid.

  Гиперссылки: 6Тест: 1
 • 9. Keemiline side

  Гиперссылки: 2Тест: 1
 • 10. Molekulide kuju

  Гиперссылки: 2Тест: 1
 • 11. Molekulidevahelised jõud

  Гиперссылки: 2Тест: 1
 • Kontrolltöö II

  Задание: 1Гиперссылки: 2
 • 13. Gaasid

  Гиперссылки: 3Тест: 1
 • 14. Vedelikud ja tahkised

  Гиперссылки: 2Тест: 1
 • 15. Termodünaamika I seadus

  Гиперссылки: 3Страница: 1Тест: 1
 • 16. Termodünaamika II ja III seadus

  Гиперссылки: 2Тест: 1
 • 17. Füüsikaline tasakaal

  Гиперссылки: 3Страница: 1Тест: 1
 • 18. Keemiline tasakaal

  Гиперссылки: 2Тест: 1
 • Kontrolltöö III

  Задание: 1Гиперссылки: 3
 • 19. Keemiline kineetika

  Гиперссылки: 3Страница: 1Тест: 1
 • 20. Happed ja alused

  Гиперссылки: 3Тест: 1
 • Ekskursioon 3

  Valida on kahe ekskursioonikoha vahel, kummalgi kohal kaks aega. Osalejad saavad 1 punkti (kantakse Moodle'sse), mis mõjutab aine lõpphinnet.

  Опрос: 1Задание: 1
 • 21. pH arvutused

  Гиперссылки: 3Тест: 1
 • 22. Elektrokeemia

  Гиперссылки: 4Страница: 1Тест: 1
 • 23. Akud; redokssüsteemide arvutused

  Гиперссылки: 4Страница: 1Тест: 1
 • 24. Lahustuvuskorrutis

  Гиперссылки: 4Тест: 1
 • Kontrolltöö IV

  Задание: 1Гиперссылки: 4
 • Eksam

  Eksam toimub eksamisessiooni ajal, 07 jaanuaril kell 10 ja katab kogu kursuse materjali. Eksam annab kuni 20 punkti. Hinne ilmub Moodle'sse.

  Käesoleva teema alt leiate ka info lisaeksamite kohta ning registreerimisvõimaluse nendele.

  Гиперссылки: 12Задания: 2Опросы: 5
 • Lisa: loengute originaalvideod

  Гиперссылки: 27