• Üldine

  • 7. Aatomid

    Kaasaegne aatomimudel, selle kujunemine. Elektromagnetlainete spekter.
    •  Harjutustunni "Aatomid" slaidid. URL
      Piiratud Pole saadaval, v.a juhul kui: Tegevus Ligipääsuõiguse saamine on märgitud lõpetatuks
Kontrolltöö I8. Perioodilisuse süsteem