• Üldine

  • 8. Perioodilisuse süsteem

    Keemiliste elementide perioodilisuse süsteem. Elementide paiknemine tabelis ja klassifikatsioonid. Omaduste süstemaatilise muutumise trendid.

    •  Harjutustunni "Perioodilisuse süsteem" slaidid. URL
      Piiratud Pole saadaval, v.a juhul kui: Tegevus Ligipääsuõiguse saamine on märgitud lõpetatuks
7. Aatomid9. Keemiline side