• Üldine

  • 1. Sissejuhatus ainesse

    Esimeses loengus saate ülevaate aine korraldusest, vajalikest õppevahenditest, hindamisest jne.
    Klõpsates käesoleva teema päisel ("Sissejuhatus ainesse") leiate kontroll-nimekirja, milles saate märkida tegevused, mis peavad olema tehtud järgmise loengu ajaks (teisel õppenädalal).
ÜldinfoEkskursioon 1