• Üldine

  • 15. Termodünaamika I seadus

    •  Harjutustunni "Termodünaamika I seadus" slaidid. URL
      Piiratud Pole saadaval, v.a juhul kui: Tegevus Ligipääsuõiguse saamine on märgitud lõpetatuks
14. Vedelikud ja tahkised16. Termodünaamika II ja III seadus