• Üldine

  • Ekskursioon 3

    Valida on kahe ekskursioonikoha vahel, kummalgi kohal kaks aega. Osalejad saavad 1 punkti (kantakse Moodle'sse), mis mõjutab aine lõpphinnet.

20. Happed ja alused21. pH arvutused