• Üldine

  • Ekskursioon 1

    Esimese õppenädala teise loengu ajal toimub ekskursioon Loodusteaduste majja. Detailid saate teada esimesel loengul. Moodle's sellega seotud tegevusi ei toimu. Iga osalenu saab kirja ühe (1) punkti, mis mõjutab aine lõpphinnet. Punktid ilmuvad Moodle'sse.


    Ekskursiooniks kogunege kella 8:30-ks Loodusteaduste maja (Akadeemia tee 15) fuajeesse. Üleriided jätke riietehoidu.

1. Sissejuhatus ainesse2. Põhimõisted