• Üldine

  • Ekskursioon 2

    Ekskursiooniks kogunege kella 14:00-ks Loodusteaduste maja (Akadeemia tee 15) fuajeesse. Üleriided jätke riietehoidu.
4. Nomenklatuur; saagis ja kaod5. Keemilised reaktsioonid