• Üldine

  • 5. Keemilised reaktsioonid

    Reaktsioonid vesilahustes. Sademe ja gaasi moodustumine. Limiteeriv reagent. Happed, alused, reaktsioonid nende vahel.

    •  Harjutustunni "Keemilised reaktsioonid" slaidid - täiendatud 27. sept. URL
      Piiratud Pole saadaval, v.a juhul kui: Tegevus Ligipääsuõiguse saamine on märgitud lõpetatuks
Ekskursioon 26. Redoksreaktsioonid