Ülesanded

Teema Ülesanded Tähtaeg Töö esitamine Hinda
Ekskursioon 1 Ekskursioonil 1 osalemine - -
Ekskursioon 2 Ekskursioonil 2 osalemine - -
Kontrolltöö I Esimene kontrolltöö - -
Kontrolltöö II Teine kontrolltöö - -
Kontrolltöö III Kolmas kontrolltöö - -
Ekskursioon 3 Ekskursioonil 3 osalemine - -
Kontrolltöö IV Neljas kontrolltöö - -
Eksam Eksam - -
Lõpphinne ÕIS'i - -