Lõpphinne ÕIS'i

Teisendatakse hindepunktidest TTÜ skaalasse (0...5) Moodle-väliste vahenditega. Võib sisaldada subjektiivset komponenti, näiteks harjutustundides osalemise (aktiivsuse) eest.