Keskonnaesteetika essee

2000 või 3000 sõna olenevalt kohalkäidud kordade arvust. 

2000 - 6 viidet kursuse kirjandusele

3000 - 9 viidet kursuse kirjeldusele. 

Sisu osas vaata lähemalt hindamiskriteeriumeid ja õpijuhist!!!


NB! Essee kirjutamisel järgi põhimõtteid, mis leiad nt. Tudengiveebi leheküljelt: https://tudengiveeb.ee/et/esileht/korgkoolis-oppimise-nipid/16-kirjalike-toeoede-kirjutamine/166-kuidas-kirjutada-nouetele-vastavat-esseed-2

Lisaks tuleb essee vormistamisel järgida kirjalike tööde vormistamise nõudeid. Plagiaadikahtluse vältimiseks peavad olema esseed viidatud. 
Vormistamise ja viitamise kohta leiad abi siit: 
TTÜ: https://www.ttu.ee/tudengile/oppeinfo/akadeemiline-kirjutamine/
Raamatukogu: https://www.ttu.ee/asutused/raamatukogu/tudengile-4/kirjalike-toode-vormistamine/
VIITAMINE: https://ttu.ee/public/r/raamatukogu/tudengile/Viitamine_sisukorraga_2016.pdf ja https://sisu.ut.ee/viitamiseabc/viitamise-abc

Palun järgige, et essees oleks olemas nõutud arvul kohustuslikke viiteid. 
Õppejõud saab hinnata ainult tööd, mis on korrektselt viidatud ja vormistatud.