Üldinfo, hindamine, jm

Aine kirjeldus

Õppeaine "Anorgaaniline keemia II" tutvustab esimese aasta magistrantidele kaasaegse anorgaanilise keemia erinevaid aspekte. Alustame ülevaatega molekulide ja kristallide sümmeetriast, mis on aluseks järgneva mõistmisele. Edasi räägime kompleksühendite keemiast ja tahke keha keemiast, keemilisest sidemest, anorgaanilistest makromolekulidest ja tahkest kehast, samuti süveneme mõne konkreetse elemendi ühenditesse ja nende omadustesse.

Harjutustundides kinnistame loengutes saadud teadmisi konkreetsete näidete varal ning tutvume mõnede kaasaegsete teoreetiliste mudelitega anorgaanilise keemia kontekstis.

Harjutustundides mugavamaks kaasa töötamiseks on soovitatav kaasas kanda värvilisi kirjutusvahendeid (vähemalt neli värvi).


Arvestamine ja hindamine

10% lõpphinnet mõjutavatest punktidest saate peatükkide juures oleva tegevuse "iseseisvaks mõtlemiseks" eest. Kirjutage oma vastus tähtajaks Moodle'sse. Kui see on vähegi asjakohane, saate osalemise eest 0.5 punkti. Hea vastus annab 1 punkti; võimalikud on ka vahepealsed hinded. Paremad vastused avalikustatakse ja neid arutame järgneval loengul. Kokku saab iseseisva töö eest maksimaalselt 10 punkti; arvesse  lähevad paremad tulemused.

40% lõpphinnet mõjutavatest punktidest saavad osalejad ettekande pidamise eest.

50% punktidest tuleb eksamilt, mis toimub eksamisessiooni ajal.

Ettekanne kaasaegse anorgaanilise keemia värsketest edusammudest peetakse ühe või enama aastal 2018 või 2019 kõrgetasemelises keemia ajakirjas ilmunud artikli põhjal. Ettekanne tutvustab artiklis kirjeldatud teadustulemusi, kestab umbes 12 minutit pluss kuni 3 minutit aruteluks ja küsimustele vastamiseks. Artikli temaatika peab haakuma anorgaanilise keemiaga või muude käesoleva kursuse raames käsitletud teemadega.

Artikli võib valida mistahes rahvusvahelisest eelretsenseeritavast ajakirjast, näiteks Journal of the American Chemical Society, Inorganic Chemistry, European Journal of Inorganic Chemistry, Journal of Solid State Chemistry, jne. Artikli valik tuleb kooskõlastada õppejõuga hiljemalt kehtestatud tähtajaks (märtsi lõpupoole). Õppejõul on õigus pakutud artikkel tagasi lükata, millisel juhul tuleb uus artikkel kooskõlastamiseks esitada ühe nädala jooksul.

Alternatiivina võib pidada ettekande enda teadustööst, kui see haakub käesoleva kursuse materjaliga. Teema kooskõlastada aegsasti aine õppejõuga!

Ettekanne peetakse kaasaegseid esitlusvahendeid kasutades (arvuti, videoprojektor). Hinnatakse artikli sisu edastamist (sh sellest sisulist arusaamist), esitlusvahendite kasutamist ja küsimustele vastamist.

Eksam toimub eksamisessiooni ajal ning jaguneb omakorda avatud materjalidega (ennelõike loengukonspekt) ja suletud materjalidega (lühivastustega) osadeks. Mõni ülesanne võib olla praktilist laadi (mudeli valmistamine, joonistamine, jne). Täpsema info saate eksamieelsel konsultatsioonil.


Viited ÕISi


Viited instituudi serverisse
Viimati muudetud: esmaspäev, 28. jaanuar 2019, 16.14