Tegevuskava

Kursusel saab liikuda/toimetada omas tempos, kus sisuliselt õpitakse mooduli kaupa, kursusel esitatud teemade järjekorras. Paljud tegevused eeldavad eelneva täitmist. Siin toodu on soovituslik, kuid lähtub kodutöödele esitatavast koondtähtajast (12. õppenädal) ning projekti kaitsmisest hiljemalt 16. õppenädalal. Tegevuste taga sulgudes on märgitud arvestuslik ajakulu, selle baasil on võimalik planeerida vastavate õppenädalate tegevuste edukat sooritamist.

Nädala põhiselt läbitakse järgmised täpsemad tegevused:

1-2. õppenädal (Moodul - Sissejuhatus)

 1. Osale kontakttundides (soovituslik). (0 - 3 h)
 2. Tutvu kursuse ülddokumentidega (sissejuhatus kursusesse, ainekava, õpijuhis, tegevuskava). (0.5 - 1 h)
 3. Soorita küsimustik "Eneseanalüüs", et määratleda käesoleval kursusel ennast kui õppija (0.5 h)
 4. Kirjuta sissekanne foorumisse "Enesetutvustus". (Pane tähele, et kõikides foorumites/testides jne on lühike juhend, mida Sinult seal oodatakse). See on eelduseks järgmisele tegevusele. (0.5 h)
 5. Tutvu tarkvara/riistvara nõuetega ning loo vajadusel Autodesk tudengi konto, et oma isiklikku arvutisse nimetatud tarkvarad installeerida. (6 - 10 h)

Arvestuslik ajakulu: 7.5 - 15 h

3. õppenädal (Moodul - Sissejuhatus)

 1. Osale kontakttunnis (soovituslik). (0 - 1.5 h)
 2. Tööta iseseisvalt veelkord läbi "BIM for Infrastructure - Sissejuhatus" slaidid. Vaata ka lisaõppematerjale / linke "Sissejuhatus" sektsioonist. (2 - 4 h).
 3. Esita küsimus/vastus "Sissejuhatus" mooduli foorumisse, mis on eelduseks, et saaksid edasi liikuda. Ole konstruktiivne, sest neid küsimusi/vastuseid hinnatakse. (0.5 h)
 4. Soorita "Näidistest". See on lihtne test, et anda aimu, kuidas töötab (või meelde tuletada) Moodle keskkonnas testide sooritus. See on eelduseks hilisemale tegevusele. (0.5 h)
 5. Soorita "Sissejuhatus" mooduli test. Sul on üks katse. Tegemist on hinnatava tegevusega, seega meenuta "Sissejuhatus" osa materjale enne kui testiga alustad. (1 h)
 6. Soorita "Eneseanalüüs - Sissejuhatus" küsimustik. (0.5 h)

Arvestuslik ajakulu: 4.5 - 8 h

4.-5. õppenädal (Moodul 01 - Eskiisist põhiprojektini)

 1. Osale kontakttunnis (0 - 3 h)
 2. Tutvu üldise sissejuhatusega "Eskiisist põhiprojektini" teemasse. (0.5 h)
 3. Tutvu sissejuhatavate slaididega "Eskiisist põhiprojektini" teema all. (1 h)
 4. Alusta iseseisvalt "Eskiisist põhiprojektini" videoõppematerjalidega (juhendid on ka tekstimaterjalidena saadaval, ning näidete tegemiseks olulised failid on samuti alla laaditavad). Eesmärk on läbi töötada toodud näited enne kui liigud "Järelemõtlemiseks" sektsiooni. Üldiste probleemide korral kasuta "Üldinfo" sektsiooni foorumit: Üliõpilase foorum (küsi nõu õppejõult või teistelt osalejatelt. (3.5 - 6 h)
 5. Olles iseseisvalt läbi töötanud slaidid, juhised, videoõppematerjali - esita konstruktiivne küsimus/vastus (või küsimused/vastused) foorumisse "Küsimuste/tagasiside foorum".  Konstruktiivne vastus ei ole "Jah, olen nõus" stiilis. Pane tähele, et siin foorumis hinnatakse sinu küsimuse/vastuse asjalikkust. (0.5 - 1 h)
 6. Tööta iseseisvalt "Eskiisist põhiprojektini" iseseisva tööga. Juhendmaterjal leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist. (2 - 4 h)
 7. Peale iseseisva töö edukat esitust (arvestust) soorita "Eskiisist põhiprojektini" lühitest (leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist). (0.5 - 1 h)
 8. Soorita "Eneseanalüüs - Eskiisist põhiprojektini" küsimustik. (0.5 h)
Arvestuslik ajakulu: 8.5 - 17 h


6.-7. õppenädal (Moodul 02 - Intelligentne planeerimine)

 1. Tutvu üldise sissejuhatusega "Intelligentne planeerimine" teemasse. (0.5 h)
 2. Tutvu sissejuhatavate slaididega "Intelligentne planeerimine" teema all. (1 h)
 3. Alusta iseseisvalt "Intelligentne planeerimine" videoõppematerjalidega (juhendid on ka tekstimaterjalidena saadaval, ning näidete tegemiseks olulised failid on samuti alla laaditavad). Eesmärk on läbi töötada toodud näited enne kui liigud "Järelemõtlemiseks" sektsiooni. Üldiste probleemide korral kasuta "Üldinfo" sektsiooni foorumit: Üliõpilase foorum (küsi nõu õppejõult või teistelt osalejatelt. (3.5 - 6 h)
 4. Olles iseseisvalt läbi töötanud slaidid, juhised, videoõppematerjali - esita konstruktiivne küsimus/vastus (või küsimused/vastused) foorumisse "Küsimuste/tagasiside foorum".  Konstruktiivne vastus ei ole "Jah, olen nõus" stiilis. Pane tähele, et siin foorumis hinnatakse sinu küsimuse/vastuse asjalikkust. (0.5 - 1 h)
 5. Tööta iseseisvalt "Intelligentne planeerimine" iseseisva tööga. Juhendmaterjal leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist. (2 - 4 h)
 6. Peale iseseisva töö edukat esitust (arvestust) soorita "Intelligentne planeerimine" lühitest (leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist). (0.5 - 1 h)
 7. Soorita "Eneseanalüüs - Intelligentne planeerimine" küsimustik. (0.5 h)

Arvestuslik ajakulu: 8.5 - 14 h

8. õppenädal (Moodul 03 - Virtuaalne mudel / ehitamine)

 1. Tutvu üldise sissejuhatusega "Virtuaalne mudel / ehitamine" teemasse. (0.5 h)
 2. Tutvu sissejuhatavate slaididega "Virtuaalne mudel / ehitamine" teema all. (1 h)
 3. Alusta iseseisvalt "Virtuaalne mudel / ehitamine" videoõppematerjalidega (juhendid on ka tekstimaterjalidena saadaval, ning näidete tegemiseks olulised failid on samuti alla laaditavad). Eesmärk on läbi töötada toodud näited enne kui liigud "Järelemõtlemiseks" sektsiooni. Üldiste probleemide korral kasuta "Üldinfo" sektsiooni foorumit: Üliõpilase foorum (küsi nõu õppejõult või teistelt osalejatelt. (3.5 - 6 h)
 4. Olles iseseisvalt läbi töötanud slaidid, juhised, videoõppematerjali - esita konstruktiivne küsimus/vastus (või küsimused/vastused) foorumisse "Küsimuste/tagasiside foorum".  Konstruktiivne vastus ei ole "Jah, olen nõus" stiilis. Pane tähele, et siin foorumis hinnatakse sinu küsimuse/vastuse asjalikkust. (0.5 - 1 h)
 5. Tööta iseseisvalt "Virtuaalne mudel / ehitamine" iseseisva tööga. Juhendmaterjal leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist. (2 - 4 h)
 6. Peale iseseisva töö edukat esitust (arvestust) soorita "Virtuaalne mudel / ehitamine" lühitest (leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist). (0.5 - 1 h)
 7. Soorita "Eneseanalüüs - Virtuaalne mudel / ehitamine" küsimustik. (0.5 h)

Arvestuslik ajakulu: 8.5 - 14 h

9. õppenädal (Moodul 04 - Visualiseerimine)

 1. Tutvu üldise sissejuhatusega "Visualiseerimine" teemasse. (0.5 h)
 2. Tutvu sissejuhatavate slaididega "Visualiseerimine" teema all. (1 h)
 3. Alusta iseseisvalt "Visualiseerimine" videoõppematerjalidega (juhendid on ka tekstimaterjalidena saadaval, ning näidete tegemiseks olulised failid on samuti alla laaditavad). Eesmärk on läbi töötada toodud näited enne kui liigud "Järelemõtlemiseks" sektsiooni. Üldiste probleemide korral kasuta "Üldinfo" sektsiooni foorumit: Üliõpilase foorum (küsi nõu õppejõult või teistelt osalejatelt. (3.5 - 6 h)
 4. Olles iseseisvalt läbi töötanud slaidid, juhised, videoõppematerjali - esita konstruktiivne küsimus/vastus (või küsimused/vastused) foorumisse "Küsimuste/tagasiside foorum".  Konstruktiivne vastus ei ole "Jah, olen nõus" stiilis. Pane tähele, et siin foorumis hinnatakse sinu küsimuse/vastuse asjalikkust. (0.5 - 1 h)
 5. Tööta iseseisvalt "Visualiseerimine" iseseisva tööga. Juhendmaterjal leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist. (2 - 4 h)
 6. Peale iseseisva töö edukat esitust (arvestust) soorita "Visualiseerimine" lühitest (leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist). (0.5 - 1 h)
 7. Soorita "Eneseanalüüs - Visualiseerimine" küsimustik. (0.5 h)

Arvestuslik ajakulu: 8.5 - 14 h

10. õppenädal (Moodul 05 - Mudelpõhine koostöö)

 1. Tutvu üldise sissejuhatusega "Mudelpõhine koostöö" teemasse. (0.5 h)
 2. Tutvu "Mudelpõhine koostöö" üldiste slaididega. (0.5 h)
 3. Tutvu koondmudelite näidetega sektsioonis "Koondmudelid". (0.5 - 1 h)
 4. Alusta iseseisvalt "Mudelpõhine koostöö" videoõppematerjalidega. (0.5 - 1 h)
 5. Tööta iseseisvalt "Mudelpõhine koostöö" iseseisva tööga. Juhendmaterjal leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist. (1 - 2 h)
 6. Jaga eelmisel sammul loodud avaliku mudeli linki foorumis ja analüüsi vähemalt ühe teise poolt jagatud mudelit (konstruktiivselt). Pane tähele, et siin foorumis hinnatakse sinu küsimuse/vastuse korrektsust/asjalikkust. (0.5 - 1 h)
 7. Peale iseseisva töö edukat esitust (arvestust) soorita "Mudelpõhine koostöö" lühitest (leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist). (0.5 - 1 h)
 8. Soorita "Eneseanalüüs - Mudelpõhine koostöö" küsimustik. (0.5 h)

Arvestuslik ajakulu: 4.5 - 7.5 h

11.-12. õppenädal (Moodul 06 - Sõidutee rek)

 1. Tutvu üldise sissejuhatusega "Sõidutee rek" teemasse. (0.5 h)
 2. Tutvu sissejuhatavate slaididega "Sõidutee rek" teema all. (1 h)
 3. Alusta iseseisvalt "Sõidutee rek" videoõppematerjalidega (juhendid on ka tekstimaterjalidena saadaval, ning näidete tegemiseks olulised failid on samuti alla laaditavad). Eesmärk on läbi töötada toodud näited enne kui liigud "Järelemõtlemiseks" sektsiooni. Üldiste probleemide korral kasuta "Üldinfo" sektsiooni foorumit: Üliõpilase foorum (küsi nõu õppejõult või teistelt osalejatelt. (3.5 - 6 h)
 4. Olles iseseisvalt läbi töötanud slaidid, juhised, videoõppematerjali - esita konstruktiivne küsimus/vastus (või küsimused/vastused) foorumisse "Küsimuste/tagasiside foorum".  Konstruktiivne vastus ei ole "Jah, olen nõus" stiilis. Pane tähele, et siin foorumis hinnatakse sinu küsimuse/vastuse asjalikkust. (0.5 - 1 h)
 5. Tööta iseseisvalt "Sõidutee rek" iseseisva tööga. Juhendmaterjal leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist. (2 - 4 h)
 6. Peale iseseisva töö edukat esitust (arvestust) soorita "Sõidutee rek" lühitest (leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist). (0.5 - 1 h)
 7. Soorita "Eneseanalüüs - Sõidutee rek" küsimustik. (0.5 h)

Arvestuslik ajakulu: 8.5 - 14 h

13.-16. õppenädal (Moodul 07 - Projekti esitlus)

 1. Viimistle kursuse projekti kõiki etappe (eskiisist - sõidutee rekini), valmista ette esitluspakett lähtuvalt nõuetest "Järelmõtlemiseks" sektsioonis ning esita see enne esitlust kinnitamisele ning esitlusjärgseks hindamiseks. (ca 7 h nädalas)
 2. Esitle projekti lähtuvalt kinnitatud esitlusajast. (0.5 h)

Arvestuslik ajakulu: kuni 21 h


Kontakttunnid

     1-5. õppenädal - Sissejuhatus teedeehituse BIM-i, demod. Täpsema ajakava leiad foorumi teadetest.

  

Viimati muudetud: kolmapäev, 23. jaanuar 2019, 23.50