Sissejuhatus moodulisse

Selles moodulis vaatame mõningaid Moodle lisavõimalusi, mis aitavad kujundada õppeprotsessi nii, et see oleks üheselt mõistetav ning õppijat suunav. Ennekõike keskendume järgmistele aspektidele:


  • Moodle hinnetelehe seadistus
  • Tegevuste lõpetatuse sätted ning tingimuslik õppimine


  

Viimati muudetud: pühapäev, 17. september 2017, 16.40