Hinnetelehe põhiseaded

Hinded või ka hinneteleht on vaikimisi nähtav nii õppija kui õppejõu vaates kursuse avalehel olevast Haldus plokist. Allolevatel piltidel ongi esitatud nii õppija kui õppejõu vaated Hinded lingist.

Oppejoud-haldus-hinded Oppija-haldus-hinded
Õppejõu vaade (Hinded) Õppija vaade (Hinded)

Hinnetelehe kuva (linki) on võimalik peita kursuse põhiseadetest. Vaikimisi on selle kuva aktiveeritud (Haldus > Muuda sätteid > Välimus).

Hinded-kursuse-pohiseaded

Õppejõud peaks tagama, et hinnetelehel klikkides näitab see üheselt mõistetavat infot. See ei tähenda, et kogu hindamine peab toimuma Moodle vahendusel (nt kontaktõppe / eksamite jne kaasamisel), kuid hinneteleht peab sellegipoolest näita, mis osakaalu mängib kursuse e-tugi ja sellest lähtuvalt oleks aus kui hinnetelehel kuvatav punktisumma ei oleks ebamäärane ning ei peegelda hindamiskriteeriumeid.

Kõik Moodle tegevused, mis on osapunktide iseloomuga (testid, ülesanded jne) lähevad hinnetelehele automaatselt. Samas ei pruugi me soovida, et kõik need tegevused moodustavad osa hindest. Õppejõuna on kõige lihtsam saada ülevaade hetke hinnetelehe ülesehitusest, kui ta klikib: Haldus > Hinnetelehe häälestus.

Hinneteleht-häälestus

Seejärel kuvatakse kursuse kõik hindamisobjektid ühes (peamises) kategoorias.

Hinnetelehe-vaikekuva

Paneme tähele, et hetkel annab kursus kokku 20 punkti. See ei tähenda, et see peab ilmtingimata olema 100 punkti. Näiteks olukorras, kus e-toe kaudu saabki osapunkte kokku 20 ja lisaks sellele toimub eksam (või muud auditoorsed tegevused), mis annavad ülejäänud 80 punkti. Sellegipoolest on soovitus üks, ka juhul kui kogu hindamist ei soovita Moodle läbi teha. Ehk siis õpijuhis peab selgelt ja üheselt mõistetavalt kokku viima selle 20 punkti (e-tugi) ning 80 punkti (auditoorne). Või siis märkima, et kõik e-tegevused on hoopis arvestusliku iseloomuga.

Kui Moodle kursusel hindamist kujundatakse, siis on soovitav, et mistahes tegevus annaks koheselt õige osapunktide summa (nt ülaltoodud piltidel on üks essee, mis annabki 10 punkti / 100st). Moodle võimaldab teha tasakaalustamist ka hindamislehel, kuid lihtsam on seda siiski ette planeerida ja teha muudatus vastava tegevuse punktisummas.

Nüüd juhul kui me aga soovime, et test ei osale kursuse põhipunktide saamises, vaid on enesekontrolli ja/või arvestusliku iseloomuga, siis on mõistlik seda ka hinnetelehel nii näidata.

Selleks lisame hindamisobjektide kategooria just hinnetelehe häälestuse lehel olles. Klikime Lisa kategooria (vt eelmist pilti).

Kuvatakse allolev leht, kus hetkel teostame järgmised muudatused, et luua niiöelda arvestuslik kategooria:

  • Kategooria nimi - sisesta kategooria nimetus (iseloomulik nimetus, mida kuvatakse ka tudengivaates)
  • Koondtulemus - selleks, et saaksid alumises osas muuta hinde tüüpi, pead siin valima midagi muud (mitte vaikimisi sätet)
  • Hinde tüüp - vali: Pole

Hinded-kategooria-arvestused

Salvesta seaded ning uus kategooria on koheselt nähtav ka hinnetelehel.

Kategooria-arvestused-1


Sisuliselt tegid sa ühe hindamisobjektide alamstruktuuri, mille all olevaid tegevusi ei summeerita kursuse kogusumma saamiseks. Seega jääb üle valida nüüd soovitud hindamisobjektid. Siin näites nihutame Näide testist - Enesekontroll vastavasse kategooriasse.

Vali vastav rida rea lõpust, tähista linnukesega. Seejärel vali hüpikmenüüst Teisalda valitud üksused kohta > Arvestused (varasemalt loodud kategooria nimetus).

 Kategooria-arvestused-2

Pane tähele, et nüüd on kursuse kogusumma testi punktisumma võrra väiksem, ehk 10 punkti. Oletame, et kõik muud tegevused toimuvad auditoorimis ja seega peaks nüüd õpijuhis käsitlema ülejäänud 90 punkti tähendust. Siiski on soovitav, et need tegevused oleksid nimetatud ka hinnetelehel, et moodustuks tervik. See on oluline kui toimub pidev õppeprotsess, ning osapunkte saadakse jooksvalt, mistõttu on õppijale oluline, et ta näeb, mis on tema hetkeseis.

Kategooria-arvestused-3

Ja olgu sama näidatud ka õppija vaates:

Kategooria-arvestused-4

Samas ei tähenda, et kategooriaid kasutada vaid selleks, et eristada hinnatavaid tegevusi arvestuslikuga iseloomuga tegevustest. Kategooriaid on väga hea kasutada hinnetelehe struktuuri tekitamiseks, kus märgitud eriliigilised tegevused erinevates kategooriates. Allolevalt on näide kursuselt, kus kogu hinne moodustub Moodles (e-tegevustest).

Hinneteleht-naide1

Hinneteleht-naide2


Hinneteleht on oluline osa õppeprotsessi peegeldusest e-keskkonnas. Seega tuleks tähele panna, et see esitaks hindamisobjektid vastavalt õpijuhisele ning hindamiskriteeriumitele.


  

Viimati muudetud: pühapäev, 17. september 2017, 16.41