Tunniplaan

Kohtumine

Kohtumine

Teema

Vormistus

29.01.2018 3a.k.tundi

Töö kodus :

Sissejuhatav loeng -
Projekti lähteülesanne, vormistamine ja standardid (Ülle Grišakov, Tiina Tuulik)

Harjutus: 10 põhiteesi objeti iseloomustamiseks.
Harjutus: Joonistus ”koha vaim”

Kevin Lynch ”The Image of the City” läbitöötamine

Tees 4-8 sõna
A4 , skanneerituna

05.02.2018 3a.k.tundi

Töö kodus :

Esitlus “Koha Vaim” (Ülle Grišakov, Kristi Grišakov)

Kevin Lynch ”The Image of the City” läbitöötamine

12.02.2018 2a.k.tundi

Töö kodus :

Mahuline skeem objektist kasutades 4 erinevat objekti iseloomustavat materjali (Maketiõpetus)
Mahulise skeemi lõpetamine.

Kevin Lynch ”The Image of the City” läbitöötamine

M 1:500

19.02.2018 4a.k.tundi

Töö kodus :

Seminar teemal ” The Image of the City” Kevin Lynch (Ülle Grišakov, Kristi Grišakov)

Objekti maastikuarhitektuuri kujundusplaani eskiis

M 1:500 Graafiliselt loetav

26.02.2018 2,5 a.k.tundi

Töö kodus :

Loeng : Lastemänguväljakud. Teed, Platsid, Parkimine (Tiina Tuulik)

Objekti maastikuarhitektuuri kujundusplaani eskiis

M 1:500 Graafiliselt loetav

05.03.2018 2 a.k.tundi

Töö kodus :

Mänguvahendid, virgestusvahendid ja turvaalad (Andrus Palm)

Objekti maastikuarhitektuuri kujundusplaani eskiis

M 1:500 Graafiliselt loetav

12.03.2018 2 a.k.tundi

Töö kodus :

Loeng : Väikevormide disain ja valgustus. (Margus Triibmann) Objekti maastikuarhitektuuri kujundusplaani eskiis

M 1:500 Graafiliselt loetav

19.03.2018 4 a.k.tundi

Töö kodus :

Objekti maastikuarhitektuuri kujundusplaani eskiisi kriitika (Ülle Grišakov, Tiina Tuulik)

Objekti maastikuarhitektuuri kujundusplaan

M 1:500 Graafiliselt loetav

26.03.2018 2a.k.tundi

Töö kodus :

Mahuline skeem objektist kasutades 4 erinevat objekti iseloomustavat materjali (Maketiõpetus)

Objekti maastikuarhitektuuri kujundusplaan

02.04.2018 2,5 a.k.tundi

Töö kodus :

Loeng : Välisvalgustus (Siim Porila)

Objekti maastikuarhitektuuri kujundusplaan

09.04.2018 4 a.k.tundi

Töö kodus :

Objekti maastikuarhitektuuri kujundusplaani kriitika
(Ülle Grišakov, Tiina Tuulik)

Objekti maastikuarhitektuuri kujundusplaan

M 1:500 Graafiliselt loetav

23.04.2018 2 a.k.tundi

Töö kodus :

Loeng: Konstruktsioonid (Pille Nagel)

Objekti maastikuarhitektuuri kujundusplaan

30.04.2018 3 a.k.tundi

Individuaalne konsultatsioon Objekti maastikuarhitektuuri kujundusplaan

14.05.2018 3 a.k.tundi

Individuaalne konsultatsioon Objekti maastikuarhitektuuri kujundusplaan


Viimati muudetud: esmaspäev, 15. jaanuar 2018, 14.36