Õpijuhis ja tegevuskava

1 loeng

Loengud toimuvad igal neljapäeval 9.45 - 12.15 alates 5.04.2018

Sissejuhatus 

Mis on keskkonnaesteetika?

Sissejuhatus. Sümbolid ja asjad (semiootika). Keskkonnas liikumine. Reisimine ja kogemine. Elamine ja aastaajad. Muusika, kunst, disain jne. Inspiratsiooni leidmine. 

 

 

Loodus, keskkond või maastik

Tee viib ja viitab

2 loeng

12.04

Linnamaastikud

Lugeda: KOHT ja PAIK I 

Lehari

Laanemets

Vaimne reostus: Bachmann 

TÜHERMAA

3 loeng

19.04

Karin Paulus

Mis on esteetika?

 

 
Lugeda: ...4 loeng

26.04

Loodusmaastikud 

Lugeda: KOHT ja PAIK I Sepänmaa

BERLEANT peatükid 5&6

(NB! raamatu PDF fail loenguslaidide kaustas)

Ööülikoolis Kaia Lehari loengut Talve teemal ja lisaks lugeda Valdur Mikita käsitlusi metsast ja merest. Nt:
Lingvistiline Mets (2013) või Lindvistika (2015) 2 valitud peatükki. 

5 loeng

3.05

Ekskursioon KUMU 


6 loeng

10.05

Maastike kujutamine kunstis - esitlused

 7 loeng

17.05

Maastike kujutamine kunstis - esitlused 


Iga loengukorraga seotud teksti lugemine ja osalemine seminari vormis arutluses

10 ja 17.05 Kunstiteoste/perioodi/kunstniku analüüs läbi erinevate keskkonnaesteetiliste perspektiivide (ettekanne)

Ettekandes peaks sisalduma:
1. Pikkus max 10min. Slaidid peaksid kujutama pildimaterjali (teoseid), mida olete analüüsinud. 
2. Valida võib nii konkreetsed kunstiteosed või ühe kunstniku, arhitekti või ka stiili. Puhtalt maastikuarhitektuurseid teoseid ei sooviks näha, pigem kujutav kunst/arhitektuur.
3. Iga kunstiteose puhul peaks olema mainitud nii autor/aasta kui asukoht.
4. Kunstiteoste või kunstiniku analüüsimisel on põhirõhk sellel, kuidas kujutatakse keskkonda või keskkonna ja inimese vahelist suhet. Selles osas võib toetada kirjandusele või ka ise interpreteerida. Rääkida võib nt. järgmistest teemadest: 
 
 • Mida mõistetakse ilusana/koledana
 • Millist tunnet/tundeid tahetakse vaatajale tekitada
 • Milline on teose sümbolism? (Asjad/tegelased, mis sümboliseerivad midagi enamat)
 • Milline on teose sünnikontekst (majanduslik/sotsiaalne/poliitiline olukord), teised sama kümnendi teosed...

Essee (2000 sõna) koos viidetega - vabalt valitud teemal keskkonnaesteetikast. Soovitavalt seoses konkreetse keskkonna analüüsiga.

Peamine loengu õpik on sari KOHT & PAIK

Teisi materjale jagatakse Moodlis linkide või pdf failidena. Igaks loenguks on tudengil kohustus lugeda vähemalt üks selle loengu kohta käiv materjal. Lingid materjalide leiate ülaltpoolt tunniplaanist. Teisi lugemissoovitusi saab kasutada oma essee ettevalmistamiseks.  

Essee teema valib tudeng ise. Vajadusel võib konsulteerida õppejõuga sobiva teema leidmiseks. Esseed hinnatakse skaalal 5....1. Eelistatakse isiklikke vaatlusi ning hinnanguid, mis baseeruvad loetud kirjandusel ja loengutes kuuldul. Eelistatud ei ole kuivad referaadilaadsed kirjeldused või ümberjutustused loengutest või lugemismaterjalist. Soovitav on esseele sisu andmiseks viia läbi välisvaatlusi. 

Essee pikkus on 2000 sõna. Iga 1000 sõna kohta tuleb kasutada vähemalt 3 viidet kursuse kirjandusest. Essee pikkus sõltub kohal käidud loengute arvust: 

Kui tudeng puudub 3 või rohkem loengut on essee pikkus 3000 sõna.

Essee esitatakse moodlisse eraldi ülesande kausta 1.06.2018

Kirjandus:

 • Koht ja Paik. Place and Location. I-VI, EKA Toimetised. 2000-2008

 • Kaia Lehari. Ruum.Keskkond. Koht. EKA Toimetised, 5, 1997

 • Kaia Lehari ÖÖülikooli loengud

 • Anti Randviir. Ruumisemiootika: tähendusliku maailma kaardistamine. Tartu Semiotics Library 9, 2010

 • Marc Auge. Kohad ja mittekohad. TLÜ kirjastus, 2012

 • Mis on esteetika? TLÜ Kirjastus (2016) Marc Jimenez

 • Teisi autoreid: Berleant, Lefebvre, Yi-Fu Tuan, de Certeau, Valdur Mikita, Umberto Eco

 • Teisi teoseid: Kunstiteaduslikke uurimusi, Akadeemia, U/ÕU


Viimati muudetud: teisipäev, 24. aprill 2018, 16.23