Section Name Description
Introduction Page Sissejuhatus kursusesse

Üldine sissejuhatus kursusesse.

URL Ainekava (EAX6030)

Ainekava (EAX6030) õppeinfosüsteemis.

Page Õpijuhis

Õpijuhis

Page Tegevuskava

Tegevuskava

Page Nõuded tarkvarale/riistvarale

Nõuded tarkvarale/riistvarale.

URL Autodesk Education (loo konto)
URL Bentley Education (loo konto)
URL Juhendmaterjal - Diskussiooni esitamise juhend
URL Juhendmaterjal - Laadi üles, kodutöö esitamise juhend
URL Juhendmaterjal - Valikvastustega test, sooritamise juhend
URL Juhendmaterjal - Valikvastustega test, hindamisjuhend
URL Video: Ülevaatlik veebiseminar veevõrkude modelleerimisest (moodulid: 01-04)

Video: Ülevaatlik veebiseminar veevõrkude modelleerimisest. Tegemist on koondpilti andva veebiseminariga, mis võtab kokku kursusel käsitletavad põhiteemad. 

URL Põhiõpik (raamatukogu link): Advanced water distribution modeling and management
URL Paal, L., Mölder, H., Tibar, H. Veevarustus ja kanalisatsioon. Tallinn, Valgus, 1981

Paal, L., Mölder, H., Tibar, H. Veevarustus ja kanalisatsioon. Tallinn, Valgus, 1981.

URL Maastik, A., Haldre, H., Koppel, T., Paal, L. Hüdraulika ja pumbad. Tartu, 1995

Maastik, A., Haldre, H., Koppel, T., Paal, L. Hüdraulika ja pumbad. Tartu, 1995.

URL EVS 921:2022. Veevarustuse välisvõrk
URL EVS 812-6:2012. Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus.
01 - Modelling theory Page Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

File Konspekt - Modelleerimise põhialused

Konspekt - Modelleerimise põhialused

File Harjutus: Hardy-Cross meetodi kasutamine

Harjutus: Hardy-Cross meetodi kasutamine.

URL Video: Hardy-Cross meetodi rakendamine

Video: Hardy-Cross meetodi rakendamine.

File Harjutus: Rõhkude arvutamine, torustike arvutus

Harjutus: Rõhkude arvutamine, torustike arvutus.

URL Video: Rõhkude arvutamine, vooluhulkade tasakaal

Video: Rõhkude arvutamine, vooluhulkade tasakaal.

File Harjutus: Hõõrdesurvekaod, tarbimine, veekaod

Harjutus: Hõõrdesurvekaod, tarbimine, veekaod.

URL Video: Hõõrdesurvekaod, tarbimine, veekaod

Video: Hõõrdesurvekaod, tarbimine, veekaod.

File Harjutus: Pumpade arvutus

Harjutus: Pumpade arvutus.

URL Video: Pumpade arvutus

Video: Pumpade arvutus.

02 - Assembling a model Page Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

File Konspekt - Mudelite koostamine

Konspekt - Mudelite koostamine

URL Flygt pumba valik (Xylect)

Flygt pumba valik (Xylect).

URL Grundfos pumba valik

Grundfos pumba valik.

File Sissejuhatus Bentley FlowMaster tarkvarasse

Sissejuhatus Bentley FlowMaster tarkvarasse.

URL Video: Bentley FlowMaster tarkvara

Video: Bentley FlowMaster tarkvara.

File Sissejuhatus EPANET tarkvarasse

Sissejuhatus EPANET tarkvarasse.

URL Video: Sissejuhatus EPANET tarkvarasse

Video: Sissejuhatus EPANET tarkvarasse.

File EPANET - aluspildi sisselugemine

EPANET - aluspildi sisselugemine.

URL Video: EPANET - aluspildi sisselugemine

Video: EPANET - aluspildi sisselugemine.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video: EPANET - DXF faili konverteerimine

Video: EPANET - DXF faili konverteerimine.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

File Harjutus: EPANET - tulekahju analüüs

Harjutus: EPANET - tulekahju analüüs.

URL Video: EPANET - tulekahju analüüs

Video: EPANET - tulekahju analüüs.

File Veevõrgumudeli lihtsustamise demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Veevõrgumudeli lihtsustamise demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

File Pumba valiku demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Pumba valiku demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

File Pumpamise maksumuse demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Pumpamise maksumuse demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid

File Optimaalse projektlahendi demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Optimaalse projektlahendi demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

URL Video: WaterGEMS - optimaalne veevõrgu disain

Video: WaterGEMS - optimaalne veevõrgu disain.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

File Torude renoveerimisplaani koostamise demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Torude renoveerimisplaani koostamise demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid

File Mudelite koostamine - esituse juhendmaterjal
File Maa-ameti kaardiruudud (Kuressaare)
02 - Calibration of models Page Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

File Konspekt - Mudelite kalibreerimine

Konspekt - Mudelite kalibreerimine.

File Veevõrgu kalibreerimine (EPANET näitel)

Veevõrgu kalibreerimine (EPANET näitel).

URL Video: EPANET - veevõrgu kalibreerimine

Video: EPANET - veevõrgu kalibreerimine.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

File Veevõrgumudeli kalibreerimise (lekked) demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Veevõrgumudeli kalibreerimise (lekked) demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video: EPANET vs WaterGEMS (manuaalne vs automaatne kalibreerimine)

Video: EPANET vs WaterGEMS (manuaalne vs automaatne kalibreerimine)

File Mudelite kalibreerimine - esituse juhendmaterjal

Mudelite kalibreerimine - esituse juhendmaterjal

04 - Model in use Page Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

File Konspekt - Mudel vee-ettevõttes

Konspekt - Mudel vee-ettevõttes

File Ühisveevärgi koostisosad ja elemendid (Margus Koor)

Ühisveevärgi koostisosad ja elemendid (Margus Koor).

File Harjutus: EPANET - veekvaliteedi modelleerimine

Harjutus: EPANET - veekvaliteedi modelleerimine.

URL Video: EPANET - veekvaliteedi modelleerimine

Video: EPANET - veekvaliteedi modelleerimine.

File Harjutus: WaterGEMS - sissejuhatus tarkvarasse

Harjutus: WaterGEMS - sissejuhatus tarkvarasse.

URL Video: WaterCAD - sissejuhatus tarkvarasse

Video: WaterCAD - sissejuhatus tarkvarasse.

File Harjutus: WaterGEMS - veekvaliteet

Harjutus: WaterGEMS - veekvaliteet.

URL Video: WaterCAD/WaterGEMS - veekvaliteedi arvutus

Video: WaterCAD/WaterGEMS - veekvaliteedi arvutus.

File Juhendmaterjal: WaterGEMS - šokikloorimise defineerimine

Juhendmaterjal: WaterGEMS - šokikloorimise defineerimine

File SCADA lingi loomise demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

SCADA lingi loomise demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

File Mudeli loomine GIS (shapefile) infost demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Mudeli loomine GIS (shapefile) infost demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

File Mudeli loomine GIS (MS Excel) infost demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Mudeli loomine GIS (MS Excel) infost demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

URL Video: WaterCAD / WaterGEMS - GIS ja veevõrgumudel

Video: WaterCAD / WaterGEMS - GIS ja veevõrgumudel.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid

File Tarbimiste lisamine GIS (shapefile) infost demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Tarbimiste lisamine GIS (shapefile) infost demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

File Kõrguste lisamine (GIS) shapefile infost demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Kõrguste lisamine (GIS) shapefile infost demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

File Kõrguspunktid Maa-ameti pinnamudelist (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Kõrguspunktid Maa-ameti pinnamudelist (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

File Pumpamise optimeerimise demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Pumpamise optimeerimise demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

File Torude läbipesu demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Torude läbipesu demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

File Mudel vee-ettevõttes - esituse juhendmaterjal

Mudel vee-ettevõttes - esituse juhendmaterjal

05 - Hydraulic transient Page Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

URL Video: Ülevaatlik veebiseminar hüdraulilise löögi olemusest

Video: Ülevaatlik veebiseminar hüdraulilise löögi olemusest

File Konspekt - Hüdrauliline löök

Konspekt - Hüdrauliline löök

URL PE100 toru seina paksused (PN16, DN20-630)

PE100 toru seina paksused (PN16, DN20-630)

File Harjutus: Bentley HAMMER - hüdrauliline löök

Harjutus: Bentley HAMMER - hüdrauliline löök.

URL Video: Bentley HAMMER - hüdrauliline löök

Video: Bentley HAMMER - hüdrauliline löök.

File Harjutus: Bentley HAMMER - hüdrauliline löök ringvõrgus

Harjutus: Bentley HAMMER - hüdrauliline löök ringvõrgus.

URL Video: Bentley HAMMER - hüdrauliline löök ringvõrgus

Video: Bentley HAMMER - hüdrauliline löök ringvõrgus.

File Hüdrauliline löök - esituse juhendmaterjal

Mudel vee-ettevõttes - esituse juhendmaterjal

06 - BIM in water sector Page Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

File Konspekt - Sissejuhatus BIMi

Konspekt - Sissejuhatus BIMi

File Slaidid - Sissejuhatus BIMi (fookusega infrastruktuurile)

Slaidid  - Sissejuhatus BIMi (fookusega infrastruktuurile)

URL YIV2015 Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid
File Raport - The business value of BIM for water projects

Raport - The business value of BIM for water projects

File Aruanne - Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks

Aruanne - Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks

File Juhendmaterjal - BIM4Water - BIM Guidance for the water industry

Juhendmaterjal - BIM4Water - BIM Guidance for the water industry

URL Video - Perimeetri eksport Civil 3D tarkvarast kui shapefile (InfraWorks mudeli loomiseks)

Video - Perimeetri eksport Civil 3D tarkvarast kui shapefile (InfraWorks mudeli loomiseks)

URL Video - InfraWorks lähteandmete mudeli loomine (shapefile baasil)

Video - InfraWorks läheteandmete mudeli loomine (shapefile baasil)

URL Video - InfraWorks mudeli lähteandmete koosseis

Video - InfraWorks mudeli lähteandmete koosseis

URL Video - Andmeallikad InfraWorks tarkvaras

Video - Andmeallikad InfraWorks tarkvaras

URL Video - Maa-ameti fotokaardi lisamine InfraWorks tarkvaras

Video - Maa-ameti fotokaardi lisamine InfraWorks tarkvaras

File Maa-amet - WMS abifailid

Maa-amet - WMS abifailid

URL Video - Maa-ameti kõrguspunktide laadimine

Video - Maa-ameti kõrguspunktide laadimine

URL Video - Punktipilve filtreerimine

Video - Punktipilve filtreerimine

URL Video - Punktipilve konverteerimine

Video - Punktipilve konverteerimine

URL Video - Punktipilvest maapinna loomine

Video - Punktipilvest maapinna loomine

URL Video - Hoonete kuubikute (3D) lisamine

Video - Hoonete kuubikute (3D) lisamine

URL Tallinna ruumiandmed

Tallinna ruumiandmed

File Laadi alla: lähtefailid

Laadi alla: lähtefailid

File Veevõrgu simulatsiooni tulemuste integreerimine BIM/GIS rakendustesse (InfraWorks näitel)

Veevõrgu simulatsiooni tulemuste integreerimine BIM/GIS rakendustesse

File BIM veesektoris - esituse juhendmaterjal

BIM veesektoris - esituse juhendmaterjal

07 - Course project Page Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

File Projekt - esituse juhendmaterjal

Projekt - esituse juhendmaterjal