Sektsioon Nimi Kirjeldus
Sissejuhatus Lehekülg Sissejuhatus kursusesse

Üldine sissejuhatus kursusesse.

URL Ainekava (EAX6030)

Ainekava (EAX6030) õppeinfosüsteemis.

Lehekülg Õpijuhis

Õpijuhis

Lehekülg Tegevuskava

Tegevuskava

Lehekülg Nõuded tarkvarale/riistvarale

Nõuded tarkvarale/riistvarale.

URL Autodesk Education (loo konto)
URL Bentley Education (loo konto)
URL Juhendmaterjal - Diskussiooni esitamise juhend
URL Juhendmaterjal - Laadi üles, kodutöö esitamise juhend
URL Juhendmaterjal - Valikvastustega test, sooritamise juhend
URL Juhendmaterjal - Valikvastustega test, hindamisjuhend
URL Video: Ülevaatlik veebiseminar veevõrkude modelleerimisest (moodulid: 01-04)

Video: Ülevaatlik veebiseminar veevõrkude modelleerimisest. Tegemist on koondpilti andva veebiseminariga, mis võtab kokku kursusel käsitletavad põhiteemad. 

URL Põhiõpik (raamatukogu link): Advanced water distribution modeling and management
URL Paal, L., Mölder, H., Tibar, H. Veevarustus ja kanalisatsioon. Tallinn, Valgus, 1981

Paal, L., Mölder, H., Tibar, H. Veevarustus ja kanalisatsioon. Tallinn, Valgus, 1981.

URL Maastik, A., Haldre, H., Koppel, T., Paal, L. Hüdraulika ja pumbad. Tartu, 1995

Maastik, A., Haldre, H., Koppel, T., Paal, L. Hüdraulika ja pumbad. Tartu, 1995.

URL EVS 921:2022. Veevarustuse välisvõrk
URL EVS 812-6:2012. Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus.
01 - Modelleerimise põhialused Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

Fail Konspekt - Modelleerimise põhialused

Konspekt - Modelleerimise põhialused

Fail Harjutus: Hardy-Cross meetodi kasutamine

Harjutus: Hardy-Cross meetodi kasutamine.

URL Video: Hardy-Cross meetodi rakendamine

Video: Hardy-Cross meetodi rakendamine.

Fail Harjutus: Rõhkude arvutamine, torustike arvutus

Harjutus: Rõhkude arvutamine, torustike arvutus.

URL Video: Rõhkude arvutamine, vooluhulkade tasakaal

Video: Rõhkude arvutamine, vooluhulkade tasakaal.

Fail Harjutus: Hõõrdesurvekaod, tarbimine, veekaod

Harjutus: Hõõrdesurvekaod, tarbimine, veekaod.

URL Video: Hõõrdesurvekaod, tarbimine, veekaod

Video: Hõõrdesurvekaod, tarbimine, veekaod.

Fail Harjutus: Pumpade arvutus

Harjutus: Pumpade arvutus.

URL Video: Pumpade arvutus

Video: Pumpade arvutus.

02 - Mudelite koostamine Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

Fail Konspekt - Mudelite koostamine

Konspekt - Mudelite koostamine

URL Flygt pumba valik (Xylect)

Flygt pumba valik (Xylect).

URL Grundfos pumba valik

Grundfos pumba valik.

Fail Sissejuhatus Bentley FlowMaster tarkvarasse

Sissejuhatus Bentley FlowMaster tarkvarasse.

URL Video: Bentley FlowMaster tarkvara

Video: Bentley FlowMaster tarkvara.

Fail Sissejuhatus EPANET tarkvarasse

Sissejuhatus EPANET tarkvarasse.

URL Video: Sissejuhatus EPANET tarkvarasse

Video: Sissejuhatus EPANET tarkvarasse.

Fail EPANET - aluspildi sisselugemine

EPANET - aluspildi sisselugemine.

URL Video: EPANET - aluspildi sisselugemine

Video: EPANET - aluspildi sisselugemine.

Fail Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video: EPANET - DXF faili konverteerimine

Video: EPANET - DXF faili konverteerimine.

Fail Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

Fail Harjutus: EPANET - tulekahju analüüs

Harjutus: EPANET - tulekahju analüüs.

URL Video: EPANET - tulekahju analüüs

Video: EPANET - tulekahju analüüs.

Fail Veevõrgumudeli lihtsustamise demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Veevõrgumudeli lihtsustamise demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

Fail Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

Fail Pumba valiku demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Pumba valiku demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

Fail Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

Fail Pumpamise maksumuse demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Pumpamise maksumuse demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

Fail Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid

Fail Optimaalse projektlahendi demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Optimaalse projektlahendi demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

URL Video: WaterGEMS - optimaalne veevõrgu disain

Video: WaterGEMS - optimaalne veevõrgu disain.

Fail Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

Fail Torude renoveerimisplaani koostamise demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Torude renoveerimisplaani koostamise demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

Fail Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid

Fail Mudelite koostamine - esituse juhendmaterjal
Fail Maa-ameti kaardiruudud (Kuressaare)
03 - Mudelite kalibreerimine Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

Fail Konspekt - Mudelite kalibreerimine

Konspekt - Mudelite kalibreerimine.

Fail Veevõrgu kalibreerimine (EPANET näitel)

Veevõrgu kalibreerimine (EPANET näitel).

URL Video: EPANET - veevõrgu kalibreerimine

Video: EPANET - veevõrgu kalibreerimine.

Fail Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

Fail Veevõrgumudeli kalibreerimise (lekked) demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Veevõrgumudeli kalibreerimise (lekked) demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

Fail Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video: EPANET vs WaterGEMS (manuaalne vs automaatne kalibreerimine)

Video: EPANET vs WaterGEMS (manuaalne vs automaatne kalibreerimine)

Fail Mudelite kalibreerimine - esituse juhendmaterjal

Mudelite kalibreerimine - esituse juhendmaterjal

04 - Mudel vee-ettevõttes Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

Fail Konspekt - Mudel vee-ettevõttes

Konspekt - Mudel vee-ettevõttes

Fail Ühisveevärgi koostisosad ja elemendid (Margus Koor)

Ühisveevärgi koostisosad ja elemendid (Margus Koor).

Fail Harjutus: EPANET - veekvaliteedi modelleerimine

Harjutus: EPANET - veekvaliteedi modelleerimine.

URL Video: EPANET - veekvaliteedi modelleerimine

Video: EPANET - veekvaliteedi modelleerimine.

Fail Harjutus: WaterGEMS - sissejuhatus tarkvarasse

Harjutus: WaterGEMS - sissejuhatus tarkvarasse.

URL Video: WaterCAD - sissejuhatus tarkvarasse

Video: WaterCAD - sissejuhatus tarkvarasse.

Fail Harjutus: WaterGEMS - veekvaliteet

Harjutus: WaterGEMS - veekvaliteet.

URL Video: WaterCAD/WaterGEMS - veekvaliteedi arvutus

Video: WaterCAD/WaterGEMS - veekvaliteedi arvutus.

Fail Juhendmaterjal: WaterGEMS - šokikloorimise defineerimine

Juhendmaterjal: WaterGEMS - šokikloorimise defineerimine

Fail SCADA lingi loomise demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

SCADA lingi loomise demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

Fail Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

Fail Mudeli loomine GIS (shapefile) infost demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Mudeli loomine GIS (shapefile) infost demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

Fail Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

Fail Mudeli loomine GIS (MS Excel) infost demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Mudeli loomine GIS (MS Excel) infost demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

URL Video: WaterCAD / WaterGEMS - GIS ja veevõrgumudel

Video: WaterCAD / WaterGEMS - GIS ja veevõrgumudel.

Fail Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid

Fail Tarbimiste lisamine GIS (shapefile) infost demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Tarbimiste lisamine GIS (shapefile) infost demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

Fail Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

Fail Kõrguste lisamine (GIS) shapefile infost demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Kõrguste lisamine (GIS) shapefile infost demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

Fail Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

Fail Kõrguspunktid Maa-ameti pinnamudelist (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Kõrguspunktid Maa-ameti pinnamudelist (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Fail Pumpamise optimeerimise demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Pumpamise optimeerimise demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

Fail Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

Fail Torude läbipesu demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Torude läbipesu demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

Fail Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

Fail Mudel vee-ettevõttes - esituse juhendmaterjal
05 - Hüdrauliline löök Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

URL Video: Ülevaatlik veebiseminar hüdraulilise löögi olemusest

Video: Ülevaatlik veebiseminar hüdraulilise löögi olemusest

Fail Konspekt - Hüdrauliline löök

Konspekt - Hüdrauliline löök

URL PE100 toru seina paksused (PN16, DN20-630)

PE100 toru seina paksused (PN16, DN20-630)

Fail Harjutus: Bentley HAMMER - hüdrauliline löök

Harjutus: Bentley HAMMER - hüdrauliline löök.

URL Video: Bentley HAMMER - hüdrauliline löök

Video: Bentley HAMMER - hüdrauliline löök.

Fail Harjutus: Bentley HAMMER - hüdrauliline löök ringvõrgus

Harjutus: Bentley HAMMER - hüdrauliline löök ringvõrgus.

URL Video: Bentley HAMMER - hüdrauliline löök ringvõrgus

Video: Bentley HAMMER - hüdrauliline löök ringvõrgus.

Fail Hüdrauliline löök - esituse juhendmaterjal

Mudel vee-ettevõttes - esituse juhendmaterjal

06 - BIM veesektoris Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

Fail Konspekt - Sissejuhatus BIMi

Konspekt - Sissejuhatus BIMi

Fail Slaidid - Sissejuhatus BIMi (fookusega infrastruktuurile)

Slaidid  - Sissejuhatus BIMi (fookusega infrastruktuurile)

URL YIV2015 Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid
Fail Raport - The business value of BIM for water projects

Raport - The business value of BIM for water projects

Fail Aruanne - Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks

Aruanne - Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks

Fail Juhendmaterjal - BIM4Water - BIM Guidance for the water industry

Juhendmaterjal - BIM4Water - BIM Guidance for the water industry

Fail Autodesk InfraWorks - mudeli loomine Autodesk Docs keskkonda või lokaalsena
URL Video - Perimeetri eksport Civil 3D tarkvarast kui shapefile (InfraWorks mudeli loomiseks)

Video - Perimeetri eksport Civil 3D tarkvarast kui shapefile (InfraWorks mudeli loomiseks)

URL Video - InfraWorks lähteandmete mudeli loomine (shapefile baasil)

Video - InfraWorks läheteandmete mudeli loomine (shapefile baasil)

URL Video - InfraWorks mudeli lähteandmete koosseis

Video - InfraWorks mudeli lähteandmete koosseis

URL Video - Andmeallikad InfraWorks tarkvaras

Video - Andmeallikad InfraWorks tarkvaras

URL Video - Maa-ameti fotokaardi lisamine InfraWorks tarkvaras

Video - Maa-ameti fotokaardi lisamine InfraWorks tarkvaras

Fail Maa-amet - WMS abifailid

Maa-amet - WMS abifailid

URL Video - Maa-ameti kõrguspunktide laadimine

Video - Maa-ameti kõrguspunktide laadimine

URL Video - Punktipilve filtreerimine

Video - Punktipilve filtreerimine

URL Video - Punktipilve konverteerimine

Video - Punktipilve konverteerimine

URL Video - Punktipilvest maapinna loomine

Video - Punktipilvest maapinna loomine

URL Video - Hoonete kuubikute (3D) lisamine

Video - Hoonete kuubikute (3D) lisamine

URL Tallinna ruumiandmed

Tallinna ruumiandmed

Fail Laadi alla: lähtefailid

Laadi alla: lähtefailid

Fail Veevõrgu simulatsiooni tulemuste integreerimine BIM/GIS rakendustesse (InfraWorks näitel)

Veevõrgu simulatsiooni tulemuste integreerimine BIM/GIS rakendustesse

Fail BIM veesektoris - esituse juhendmaterjal
07 - Projekt Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

Fail Projekt - esituse juhendmaterjal
Fail Projekt - esituse juhendmaterjal (MS Excel mall)