Kursuse/teemade ülevaade

 • Tere tulemast!

  Koolituse Coaching ja mentorlus hariduses eesmärk on analüüsida mentori tööks vajalikke lisateadmisi - ja oskusi ning leida võimalusi nende teadmiste ja oskuste järjepidevaks arendamiseks. 

  Kuna 21. sajandi põhioskusteks peetakse eelkõige loovust, kriitilist mõtlemist, suhtlemist ja koostööd (inglise keeles: 4C = creativity, critical thinking, communication and collaboration), siis on ka sellel kursusel teooria esitatud põhiliselt iseseisvaks tutvumiseks, koolituse pearõhk lasub mentorluse kui protsessi tunnetamisel ning seetõttu kasutame oma kursusel hulganisti rollimänge ja õpetlikke lugusid, millest igaüks ise oma iva leiab. Rühmatööde ja ühiste arutelude käigus lihvime oma koostööoskust, täiendame suhtlemistehnikaid ja mõtestame üheskoos mentorluse olemust ning olulisust.

  Palun alusta kursusega tutvumist õpijuhisest ja ajakavast. Tutvusta ennast ´Saame tuttavaks` foorumis. Kui tekib küsimusi, esita need samas foorumis. Seejärel alusta esimese peatüki ´Coaching ja mentorlus´ ülesannetega.

  Kursuse ülejäänud materjalid avame pärast igat kontakttundi.

  Kohtumiseni esimeses kontakttunnis neljapäeval, 22.10 kell 14 ruumis U06-401.

  Jõudu soovides,

  Merike Saar

 • Coaching ja mentorlus

  Selles osas:

  1) võrdleme oma arusaamu coachingu ja mentorluse mõistetest

  2) alustame esimeste tööriistade kasutamist mentori tööriistakohvrist (kuulamine, peegeldamine)

  3) kaardistame mentorluse võimalused

 • Mentori rollid

  Meie esimeses kontakttunnis vaateleme mentori rolle ning alustame esimeste tehnikate omandamist.
  eeskuju, tugiisik/innustaja, teejuht, vahendaja/soovitaja ja õpetaja
  (role model, supporter, acculturator, sponsor, educator)
 • Mentorluse metoodika ja tööriistakohver

  Mentorsuhtes kasutatavad vormid ja tehnikad

 • Eneseanalüüs ja arenguplaan

  Kursuse lõpetamiseks on vajalik anda ka kursusele tagasisidet. Täname!