• Üldine

  • 20. Happed ja alused

    •  Harjutustunni "Happed ja alused" slaidid. URL
      Piiratud Pole saadaval, v.a juhul kui: Tegevus Ligipääsuõiguse saamine on märgitud lõpetatuks
19. Keemiline kineetikaEkskursioon 3