• Üldine

  • 3. Keemia arvutusülesanded

    Ainehulk, keemiline valem, mooli mõiste. Lahused. Sisaldus, selle väljendusviisid.

    •  Harjutustunni "Keemia arvutusüledanded" slaidid URL
      Piiratud Pole saadaval, v.a juhul kui: Tegevus Ligipääsuõiguse saamine on märgitud lõpetatuks
2. Põhimõisted4. Nomenklatuur; saagis ja kaod