• 3K kuuteema = 1EAP

  • 3K ehk kolleegilt kolleegile kohtumised INS ja LO teaduskondades

   TalTech arengukava eesmärkidest lähtuvalt on ühe tegevusena rõhutatud ülikooli akadeemiliste töötajate pedagoogiliste pädevuste tõstmise vajadust.

   Selleks, et olla akadeemilistele töötajatele nende õpetamisoskuste arendamisel toeks, pakub INS ja LO õppearenduse keskus 3K formaadis enesetäiendamise võimalust.

   Mida tähendab  3K?

   Õppeperioodil iga kuu raames  tõstatame ühe konkreetse õppetegevust puudutava teema, mille kohta laeme Moodle keskkonda üles iseõppe materjalid. Iga kuu lõpus toimub kolleegilt kolleegile (kovisiooni)kohtumine (3K), mille raames saavad vastuse teemaga üles kerkinud ja vastuseta jäänud küsimused.

   Kuuteema läbinud akadeemilised töötajad saavad 1EAP  pedagoogilise enesetäiendamise arvestusse.