• 3K kuuteema = 1EAP

    • Kõikidele materjalidele ligipääsu saamiseks on kõik inseneri- ja loodusteaduskonna akadeemilised töötajad oodatud Moodle lehega liituma. Palun kasutada Osaleja registreerumisvõtit: 6ppearendus