Topic outline

  • Järgmine veebitund (28.11.2023, algusega kell 09:00 - 11:30): MS Teams link
    Sügis 2023:
    EXX0030 kannab uue õppekava ainekava koodi: EAX6030