1. EBSCOhost Web ülevaade

EBSCOhost Web on multidistsiplinaarne andmebaaside kogum, mis sisaldab peamiselt teadus- ja erialaajakirjade, aastaraamatute, statistikaväljaannete, ajalehtede jt publikatsioonide referaate ja/või täistekste.

EBSCO andmebaasid sisaldavad lisaks teadusajakirjadele ka üldtemaatiliste ajakirjade ja ajalehtede artikleid. Selliste artiklite stiil, teemad ja pikkus varieeruvad suuresti, kuid enamasti ei esine neis tehnilist terminoloogiat, joonealuseid märkusi ega sisukokkuvõtet.

EBSCOhost Web andmebaaside valdlkonnad: majandus, inseneri-  ja loodusteadused, tervishoid, keeleteadus, õigus, turundus, kirjandus, filosoofia, psühholoogia, religioon, sotsiaalteadused, sotsioloogia.

Andmebaasile juurdepääsuks väljastpoolt ülikooli  arvutivõrku on kaks võimalust: 

  • läbi EduVPN ühenduse ülikooli Uni-IDga
  • otse andmebaasi veebilehelt https://search.epnet.com paroolidega:
    kasutajanimi: tty
    salasõna: taltech/22

Kasutajanime ja salasõnaga saab vähem täistekste kui ülikooli võrgus, sest ristviited teistesse andmebaasidesse ei toimi.