Quizzes

Section Name Quiz closes
E-toe (e-kursuse) tegevused Näide testist - Enesekontroll No close date
Moodle keskkonna põhjalikum rakendamine Näide testist - erinevad küsimuste tüübid No close date