Testid

Teema Nimi Õppetest suletakse
2. Põhimõisted Enesetest "Põhimõisted" pühapäev, 9. september 2018, 23.00
3. Keemia arvutusülesanded Enesetest "Keemia arvutusülesanded" kolmapäev, 12. september 2018, 23.00
4. Nomenklatuur; saagis ja kaod Enesetest "Nomenklatuur, saagis, kaod" pühapäev, 16. september 2018, 23.00
5. Keemilised reaktsioonid Enesetest "Keemilised reaktsioonid" pühapäev, 23. september 2018, 23.00
6. Redoksreaktsioonid Enesetest "Redoksreaktsioonid" kolmapäev, 26. september 2018, 23.00
7. Aatomid Enesetest "Aatomid" kolmapäev, 3. oktoober 2018, 23.00
8. Perioodilisuse süsteem Enesetest "Perioodilisuse süsteem" pühapäev, 7. oktoober 2018, 23.00
9. Keemiline side Enesetest "Keemiline side" kolmapäev, 10. oktoober 2018, 23.00
10. Molekulide kuju Enesetest "Molekulide kuju" pühapäev, 14. oktoober 2018, 23.00
11. Molekulidevahelised jõud Enesetest "Molekulidevahelised jõud" kolmapäev, 17. oktoober 2018, 23.00
12. Harjutusi aatomite ja molekulide struktuurist Enesetest "Harjutusi aatomite ja molekulide struktuurist" pühapäev, 21. oktoober 2018, 23.00
13. Gaasid Enesetest "Gaasid" pühapäev, 28. oktoober 2018, 23.00
14. Vedelikud ja tahkised Enesetest "Vedelikud ja tahkised" kolmapäev, 31. oktoober 2018, 23.00
15. Termodünaamika I seadus Enesetest "Termodünaamika I seadus" pühapäev, 4. november 2018, 23.00
16. Termodünaamika II ja III seadus Enesetest "Termodünaamika II ja III seadus" kolmapäev, 7. november 2018, 23.00
17. Füüsikaline tasakaal Enesetest "Füüsikaline tasakaal" pühapäev, 11. november 2018, 23.00
18. Keemiline tasakaal Enesetest "Keemiline tasakaal" kolmapäev, 14. november 2018, 23.00
19. Keemiline kineetika Enesetest "Keemiline kineetika" kolmapäev, 21. november 2018, 23.00
20. Happed ja alused Enesetest "Happed ja alused" pühapäev, 25. november 2018, 23.00
21. pH arvutused Enesetest "pH arvutused" kolmapäev, 28. november 2018, 23.00
22. Elektrokeemia Enesetest "Elektrokeemia" pühapäev, 2. detsember 2018, 23.00
23. Akud; redokssüsteemide arvutused Enesetest "Akud" kolmapäev, 5. detsember 2018, 23.00
24. Lahustuvuskorrutis Enesetest "Lahustuvuskorrutis" pühapäev, 9. detsember 2018, 23.00