Töötajate tuleohutusalane koolitus. 

Selleks, et õigesse rühma TUL2020 e-kursusel registreeruda, on kursusele registreerimise võtmeks struktuuriüksuse kood.

Infotehnoloogia teaduskond                                   i

Infotehnoloogia teaduskonna dekanaat                   id

Arvutisüsteemide instituut                                        ia

Tarkvarateaduse instituut                                          it

Tervisetehnoloogiate instituut                                   ih

Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut        ie

IT Kolledž                                                                   ic

Inseneriteaduskond                                                 e

Inseneriteaduskonna dekanaat                                 ed

Ehituse ja arhitektuuri instituut                                 ea

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut         ee

Energiatehnoloogia instituut                                     ei

Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut           ek

Mehaanika ja tööstustehnika instituut                      em

Tartu kolledž                                                             et

Virumaa kolledž                                                        ev

Loodusteaduskond                                                  l

Loodusteaduskonna dekanaat                                  ld

Geoloogia instituut                                                    lg

Keemia ja biotehnoloogia instituut                           lk

Küberneetika instituut                                               lt

Meresüsteemide instituut                                          lm

Majandusteaduskond                                              m

Majandusteaduskonna dekanaat                               md

Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut                  me

Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut - mn

Õiguse instituut                                                         mo

Ärikorralduse instituut                                              mm

Eesti Mereakadeemia                                              v

Tugistruktuurid

Rektoraat                                                                   re

Avatud ülikool                                                           ta

Raamatukogu                                                            tl

Teadusosakond                                                          tt

Sertifitseerimisasutus                                                 ts

Õppeosakond                                                            to

Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus                            te

Infotehnoloogia osakond                                          ti

Personaliosakond                                                      tp

Üldosakond                                                               ty

Rahandusosakond                                                     tr

Kinnisvaraosakond                                                    tk

Üliõpilasesindus                                                        tu