1. Otsivõimalused

Otsimootori Google Scholar esilehel saad teha lihtotsingu.Otsivõimalused


Otsivõimalused

Kirjeldus

Näide

Sõna tüve järgi otsing

 

Erinevate sõnalõppudega sõnade otsinguks ei saa kärpimismärki * kasutada. Google Scholar otsib automaatselt erinevate sõnalõppudega sõnu.

Psychology leiab ka psychological, psychologically, psychologist

Fraasi otsing

 

Kasuta jutumärke

 

Leitakse tulemused, kus fraasina esitatud sõnad esinevad kindlas järjekorras.

"information systems"

 

Konkreetse publikatsiooni otsing

“Are drivers ready for traffic enforcement drones? “

* tärn  sõna asemel

Kasuta * puuduolevate sõnade asendamiseks

 

"energy * policy" leiab energy tax policy

"energy ** policy" leiab energy technology innovation policy

Operaatorid

 

Otsisõnad on automaatselt ühendatud AND operaatoriga

Biomedical robotics = biomedical AND robotics

OR operaatorit kasuta sünonüümide ja sarnaste terminite otsinguks

"participatory design" OR "cooperative design" OR "co-operative design"

NOT operaatori asemel kasuta sidekriipsu –
jätab sõna või lehekülje tulemustest välja

virus OR viruses -computer


~ tilde leiab lähedase tähendusega sõnu

~ robotics

Nõuanne

Lihtotsingus saad koostada päringu kasutades OR operaatorit ja sulgeenvironmental  assessments („offshore windpark“ OR „offshore wind power“ OR „offshore wind energy“)

Sõnade järjekord päringus on oluline

 

Päringu esimest sõna peetakse olulisemaks kui teist sõna ja teist sõna olulisemaks kui kolmandat sõna.
Otsides telomere cancer või cancer telomere saad erinevad tulemused.