Sissejuhatus kursusesse

Tere tulemast e-kursusele "Infrastruktuuri modelleerimise (InfraBIM) alused" !

Kursuse eesmärk on anda ülevaade ehitusinfo modelleerimisest infrastruktuuri valdkonnas. Infrastruktuuri mudelpõhist lähenemisviit on aja jooksul püütud kirjeldada mitme erineva akronüümi või mõistega - Virtual Design and Construction (VDC) või siis Civil Information Management (CIM) ja need on endiselt kasutusel. Samas on ehitiste valdkonnas saanud samalaadse protsessi sünonüümiks Building Information Modeling (BIM), mistõttu see on muutunud vaata et sidesõnaks. Just seetõttu kasutatakse infrastruktuuri mudelpõhist lähenemisviit samuti lühendiga BIM, kuid seda siis täpsemas sõnastuses ehk BIM for Infrastructure. Samas võiks eeldada, et rääkides BIM-ist kindla valdkonna kontekstis, ei ole vaja täiendavaid sõnu nagu "Buildings" või "Infrastructure" kasutada.

BIM muutis paradigmat või viisi, kuidas hooneid projekteeritakse/hallatakse ning nüüd on infrastruktuuri kord kätte jõudnud (õigem oleks öelda, et see käib juba mõnda aega täie hooga). See on muutmas infrastruktuuri projekti edastusviise ning valdamist. Piirideta parendamisvõimalust nähakse nii tootlikkuses, maksumuses kui infrastruktuuri projekteerimises, ehitamises ning korrashoius.

Vanad, iganenud töövõtted ei ole piisavad ning varsti pole nendega enam midagi peale hakata, kui valitsus, avalikkus ning erakapital saab aru BIM-i võimalustest vähendada haldamiseks vajalikke kulusid tagamaks puudujääk projekti finantseeringus, et rahuldada üha kasvavat infrastruktuuri nõudlust.

E-kursus "Infrastruktuuri modelleerimise (InfraBIM) alused" käsitleb BIM for Infrastructure mõistet nii teoorias kui praktikas. Lisaks põgusale BIM-i protsesside lahti seletamisele, keskendutakse seejärel BIM-i rakendamise aspektidele infrastruktuuri valdkonnas. E-kursus koosneb kokku seitsmest moodulist, millest kuus on väga praktilise iseloomuga, kus vaadeldakse nii eskiisnmudeli osatähtsust mudelpõhises projekteerimises, selle ülekandmist põhiprojekti loomise tarkvarasse ja seejärel selle täpsemat arendamist kuni mahtude väljavõteteni, 4D/5D simulatsioonideni, vastuolude kontrolli (kokkulangevuse analüüside) loomiseni ja mõistagi projekti visualiseerimiseni / animeerimiseni ja projekti jagamise aspektidele avalikkuse, tellija ja teiste otsustajatega.

Kursus eeldab aktiivset e-kursusel osalemist (testid, foorumites osalemine, iseseisvad tööd jne). Kontakttunnid toimuvad vaid semestri esimestel nädalatel. Kursusele on ligipääs külalisena, kuid täiemahuliseks kursuse läbimiseks on vajalik õppeaine deklareerida (korraline tudeng ja/või TTÜ Avatud Ülikooli vahendusel). Kursusele registreerumise võtit jagatakse esimeses kontakttunnis.

Kursuse ülesehitusest

E-kursuse esimene moodul "Sissejuhatus" sisaldab olulist infot infrastruktuuri ehitusinfo modelleerimise taustast nii teoorias kui praktikas tõestatud tööprotsessidena. Järgnevad kuus moodulit on aga praktilise iseloomuga, kus iga osaleja saab peale ülevaatlike videote äravaatamist ise näidatud tööprotesse viimistleda (eeldab tarkvara olemasolu / installeerimist oma masinasse). Moodulites esitatud info kinnistamiseks tuleb läbida ka interaktiivsed testid. Selle baasil moodustub koondhinne. Viimane õppemoodul on projekti esitlus, mis on varem koostatud kodutööde kokkuvõte ning esitlus.

Kursuse põhitegevused on järjestatud ning neid ei saa suvalises järjekorras läbida (näiteks kui eelmine põhitegevus on sooritamata). Sellekohase märke leiad iga tegevuse juures, mis siis eeldab eelmise tegevuse läbimist. Kursuse õppeprotsessi kirjeldavad ka "Õpijuhis" ning "Tegevuskava". Loe neid hoolikalt! 

Kursusel osalejana ootan Sinult esmalt lühikest eneseanalüüsi ning enesetutvustust. Leiad need "Sissejuhatavast" moodulist. Eneseanalüüs on valikvastuste vormis küsitlus, mis määratleb sinu tänase BIM-i teadlikkuse (või tausta). Lisaks analüüsid sa ennast kui õppijat. Eneseanalüüs ei ole avalik. Seejärel saad ennast paari lausega tutvustada teistele kursusel osalejatele läbi "Enesetutvustus" foorumi sissekande. Soovi korral võid peegeldada eneseanalüüsis valitud variante ning märkida üldsõnaliselt ka ootustest kursusele. 

Iga kursuse element, kus Sinult oodatakse tegutsemist, sisaldab alati ka lisajuhiseid, mida täpsemalt tegema peaksid. Lisaks juhatab igat moodulit sisse üldine ülevaade, kus samuti märgitud lühiülevaade mooduli eesmärkidest ning kontrollvormist.

Pane tähele, et foorum on ka eelistatum liik küsimuste esitamiseks. Sest sama probleem võib olla ka teistel, mistõttu on nii küsimustele ka efektiivsem vastata. Pealegi võib teistel osalejatel olla esitatud küsimuse kohta oma enda isiklik arvamus või parem ettepanek. Üldise küsimuste esitamiseks kasutada sissejuhatava mooduli üldfoorumit "Üliõpilase foorum (küsi nõu õppejõult või teistelt osalejatelt)".

  

Head osalemist! 

Raido Puust, MSc, PhD
raido.puust@taltech.ee


  

Viimati muudetud: neljapäev, 24. jaanuar 2019, 09.34