Paan Nimi Kirjeldus
01 - Sissejuhatus Lehekülg Sissejuhatus kursusesse
Lehekülg Sissejuhatus moodulisse
URL Ainekava (ETT0320)

Ainekava (ETT0320)

Lehekülg Õpijuhis (tegevuskava)
Lehekülg Nõuded tarkvarale/riistvarale
URL Autodesk Education (loo konto sama e-postiga, mis ka Moodle konto)
URL Juhendmaterjal - Valikvastustega test, sooritamise juhend
URL Juhendmaterjal - Valikvastustega test, hindamisjuhend
URL Juhendmaterjal - Kodutöö esitus/kaashindamine
URL Video - Sissejuhatus BIMi
URL Slaidid - Sissejuhatus BIMi (infra)

Slaidid - Sissejuhatus BIMi (infra)

URL Konspekt - Sissejuhatus BIMi (parameetriline modelleerimine, koostalitlus, rollid)
URL Video: Kuidas BIM aitab ellu viia infravaldkonna ehitusprojekte?

Video: Kuidas BIM aitab ellu viia infravaldkonna ehitusprojekte?

URL Ehitussektori tootlikkuse, lisandväärtuse ja majandusmõju analüüs (2018)
URL Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid (Soome YIV 2019 eestikeelne tõlge)
URL Planeerimisseadus
URL Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded

Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded

URL Tee projekteerimise normid

Tee projekteerimise normid

URL Tee ehitamise kvaliteedi nõuded

Tee ehitamise kvaliteedi nõuded

URL Ehitusseadustik

Ehitusseadustik

02 - Üldplaneering Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

Lehekülg Sissejuhatus üldplaneeringusse

Sissejuhatus moodulisse.

Fail Slaidid - Ruumiline planeerimine, eskiis
URL Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid (Soome YIV 2019 eestikeelne tõlge)
URL Veebilink - Autodesk InfraWorks - Kasutajaliides
URL Veebilink - Autodesk InfraWorks - Andmete import
URL Veebilink - Autodesk InfraWorks - Maapinna loomine punktipilvest
URL Veebileht - Autodesk InfraWorks - Komponentidel baseeruva sõidutee olemus
URL Veebileht - Autodesk InfraWorks - Ristmike olemus
URL Veebileht - Autodesk InfraWorks - Ringristmike olemus
URL Veebileht - Autodesk InfraWorks - Mahtude väljavõtete olemus
URL Veebileht - Autodesk InfraWorks - Sõiduteel liikumisega seotud nähtavuse analüüsid
URL Veebileht - Autodesk InfraWorks - Sõidutee profiili optimeerimise valikud
URL Veebileht - Autodesk InfraWorks - Liikluse simuleerimise olemus
URL Veebileht - Autodesk InfraWorks - Liikuvuse mobiilsuse olemus
URL Veebileht - Autodesk InfraWorks - Silla/viadukti lisamine
URL Veebileht - Autodesk InfraWorks - Tunneli lisamine
URL Veebileht - Autodesk InfraWorks - Presentatsioonide loomine
URL Veebileht - Autodesk InfraWorks - Presentatsioonide eksport
URL Veebileht - Autodesk InfraWorks - Mudeli jagamine Autodesk Viewer vahendusel (Shared Views)
Fail Juhendmaterjal - Autodesk InfraWorks - Projekti loomine (Autodesk Docs vs Local)

Ruumiline planeerimine - esituse juhendmaterjal

URL Video - Autodesk InfraWorks - Olemasoleva mudeli loomine

Video - Olemasoleva mudeli loomine

URL Video - Autodesk Civil 3D - Projektala defineerimine InfraWorks mudeli loomiseks

Video - Ala defineerimine

URL Video - Autodesk InfraWorks - Lähteandmete koosseis

Video - Lähteandmete koosseis

URL Video - Autodesk InfraWorks - Andmeallikad

Video - Andmeallikad

URL Video - Autodesk InfraWorks - Maa-ameti fotokaardi lisamine

Video - Maa-ameti fotokaardi lisamine

Fail Laadi alla - Maa-ameti fotokaardi lisamine abifailid
URL Video - Autodesk Civil 3D - Maa-ameti kõrguspunktide allalaadimine (kaardiruudu järgi)

Video - Maa-ameti kõrguspunktide laadimine

URL Video - LAStools - Punktipilve filtreerimine

Video - Punktipilve filtreerimine

URL Video - Autodesk ReCap - Punktipilve konverteerimine

Video - Punktipilve konverteerimine

URL Video - Autodesk InfraWorks - Punktipilvest maapinna loomine

Video - Punktipilvest maapinna loomine

URL Video - Autodesk InfraWorks - Sissejuhatus stiilil baseeruva sõidutee olemusse

Video - Sissejuhatus stiilil baseeruva sõidutee olemusse

URL Video - Autodesk InfraWorks - Sissejuhatus stiilil baseeruva sõidutee lisamisse

Video - Sissejuhatus stiilil baseeruva sõidutee lisamisse

URL Video - Autodesk InfraWorks - Sissejuhatus komponentidel baseeruva sõidutee lisamisse

Video - Sissejuhatus komponentidel baseeruva sõidutee lisamisse

URL Video - Autodesk InfraWorks - Sissejuhatus sõidutee ristmiku komponentidesse

Video - Sissejuhatus sõidutee ristmiku komponentidesse

URL Video - Autodesk InfraWorks - Sissejuhatus mitmetasandilisse ristmikusse

Video - Sissejuhatus mitmetasandilisse ristmikusse

URL Video - Autodesk InfraWorks - Olemasolevate sõiduteede konverteerimine

Video - Olemasolevate sõiduteede konverteerimine

URL Video - Autodesk InfraWorks - Hoonete kuubikute (3D) lisamine

Video - Hoonete kuubikute (3D) lisamine

URL Video - Autodesk InfraWorks - Hoonete lisamine GIS andmetest

Video - Hoonete lisamine GIS andmetest

URL Video - Autodesk InfraWorks - Hoonete lisamine GIS andmetest (2)

Video - Hoonete lisamine GIS andmetest (2)

Fail Üldplaneering - esituse juhendmaterjal
Fail Maa-amet - kaardiruudud (Pärnu Raba-Lai sild)
03 - Eelprojekt Lehekülg Sissejuhatus moodulisse
Lehekülg Sissejuhatus eelprojekti
URL Veebitund - Infovajaduse kaardistamine
URL Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid (Soome YIV 2019 eestikeelne tõlge)
URL Ühtsed BIM nõuded (Infra osa ei ole 1:1-le kasutusel TRAMi poolt!)
URL Juhendmaterjal - EN Plastic Pipes content for Civil 3D (Pipe Network) (ingliskeelne)
URL Laadi alla - EN Plastic Pipes content for Civil 3D (Pipe Network) (ingliskeelne)
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D ↔ InfraWorks komponentide teisenduse põhiolemus
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Kasutajaliides
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - InfraWorks mudeli import
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Objektid (üldnimekiri)
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Baasfunktsionaalsus - soorita näited!
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Objektide kuva
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Pinnaobjekti (Surface) põhiolemus
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Pinnaobjekti (Surface) põhiolemus - soorita näited!
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Telgjoone (Alignment) põhiolemus
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Telgjoone (Alignment) põhiolemus - soorita näited!
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Profiili (Profile) põhiolemus
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Profiili (Profile) põhiolemus - soorita näited!
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Ristlõike (Assembly) põhiolemus
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Ristlõike (Assembly) põhiolemus - soorita näited!
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Koridormudeli (Corridor) põhiolemus
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Koridormudeli (Corridor) põhiolemus - soorita näited!
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Koridormudeli regiooni (Corridor Region) põhiolemus
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Ristmiku (Intersection) põhiolemus
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Ringristmiku (Roundabout) põhiolemus
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Koridormudeli pinnaobjekti (Corridor Surface) põhiolemus
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Koridormudeli pinnaobjekti (Corridor Surface) põhiolemus - soorita näited!
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Isevoolse torustiku (Pipe Network) põhiolemus
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Isevoolse torustiku (Pipe Network) põhiolemus - soorita näited!
URL Veebilink - Autodesk InfraWorks - Mudelite import (nt Autodesk Civil 3D)
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Civil 3D - InfraWorks mudeli import
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Civil 3D - koridormudelite loomine
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Civil 3D - koridormudelite konstruktsioonikihtide loomine
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Civil 3D - äravoolusüsteemi lisamine
URL Video - Autodesk InfraWorks - Eskiisi viimine eelprojekti staadiumisse (ettevalmistus)

Video - Eskiisi viimine eelprojekti staadiumisse (ettevalmistus)

URL Video - Autodesk Civil 3D - Sissejuhatus tarkvarasse

Video - Sissejuhatus Civil 3D tarkvarasse

URL Video - Autodesk Civil 3D - InfraWorks mudeli import

Video - InfraWorks mudeli import Civil 3D tarkvarasse

URL Video - Autodesk Civil 3D - Sissejuhatus ülekantud objektidesse (InfraWorks -> Civil 3D)

Video - Sissejuhatus ülekantud objektidesse (InfraWorks -> Civil 3D)

URL Video - Autodesk Civil 3D - Eskiisi edasiarendamine

Video - Põhiprojekti edasiarendamine Civil 3D tarkvaras

URL Video - Autodesk Civil 3D - Sõidutee konstruktsioonikihtide lisamine

Video - Sõidutee konstruktsioonikihtide lisamine

URL Video - Autodesk Civil 3D - Maa-ameti WMS teenuse kasutamine

Video - Maa-ameti WMS teenuse kasutamine Civil 3D tarkvaras

URL Veebilink - Maa-ameti WMS teenused (lisainfo)
Fail Eelprojekt - esituse juhendmaterjal
Fail Eelprojekt - esituse raporti mall (*.docx)
04 - Põhiprojekt Lehekülg Sissejuhatus moodulisse
Lehekülg Sissejuhatus põhiprojekti
URL Veebitund - Sissejuhatus ehituse klassifitseerimissüsteemidesse
URL Veebitund - Süsteemi referentsmudeli aluspõhimõtted (RDS)
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Omaduste grupi (Property Set) põhiolemus
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Omaduste defineerimine/lisamine objektidele
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Omaduste eemaldamine objektidelt
URL Veebilink - CCI kui ehituse klassifitseerimissüsteemi kontekst ja rakendusjuhendid
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Civil 3D - Property Sets kopeerimine
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Civil 3D - Silla/viadukti elementide grupi lõhkumine
Fail Põhiprojekt - esituse juhendmaterjal
Fail Põhiprojekt - esituse raporti mall (*.docx)
Fail CCI-EE-R (tüüpide/alatüüpide) tabelid (2024.03.0.1)
URL Veebilink - Laadi alla näidis sillaprojekt (RK-Sild_CIA-DD)
05 - Tööprojekt Lehekülg Sissejuhatus moodulisse
Lehekülg Sissejuhatus tööprojekti
URL Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid (Soome YIV 2019 eestikeelne tõlge)
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Sektsioneerimise joonte (Sample Lines) põhiolemus
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Sektsioneerimise joonte (Sample Lines) loomine
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Sektsioneerimise joonte loomine piketaažide kaupa (sample lines by range of stations)
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Sektsioneerimise joonte grupi redigeerimine (Sample Line Group Properties)
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Mahtude väljavõtete kriteeriumid (Quantity Takeoff Criteria)
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Mahtude arvutus (Compute Materials)
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Mahtude arvutusmeetod (Volume Calculation Method)
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Mahtude raport, tabelid (Volume Table/Report)
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Mahutabeli stiili redigeerimine
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Veomahu (Mass Haul) diagramm
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Pindadevahelised mahud (Volumes Dashboard)
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Makseartiklid mahuarvutuseks (Pay Item)
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - QTO Manager
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Makseartikli lisamine toru süsteemidele
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Makseartiklil baseeruvate mahtude arvutus (Takeoff)
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Makseartiklil baseeruvate kokkuvõtete lisamine joonisele (tabelina)
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Makseartiklil baseeruvate kokkuvõtete salvestamine failina
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Civil 3D - Kaeve- ja täitemahud
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Civil 3D - Katendi ehitusmahud
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Civil 3D - Pindade mahud
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Civil 3D - Torustike mahud
Fail Laadi alla - Autodesk Civil 3D - Makseartiklite näidisfail (*.csv)
URL Video - Topcon MAGNET Office (+Site Prep Module) - Mahtude eelarvestamine 2D ristlõigetelt

Video - Mahtude eelarvestamine 2D ristlõigetelt

Fail Tööprojekt - esituse juhendmaterjal
Fail Tööprojekt - esituse raporti mall (*.docx)
06 - Teostusmudel Lehekülg Sissejuhatus moodulisse
Lehekülg Sissejuhatus teostusmudelisse
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Koridor-solid-mudelite (Corridor Solids) põhiolemus
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - Koridor-solid-mudelite loomine (Extract Corridor Solids)
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - LandXML impordist/ekspordist üldisemalt
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - LandXML import/eksport toetatud objektid
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - LandXML eksport põhisammud
URL Veebilink - buildingSMART - IFC 4x3 formaadi avaleht
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - IFC failidest üldisemalt
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - IFC 4x1 ekspordist üldisemalt
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - IFC 4x1 ekspordi põhisammud
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - IFC 4x1 ekspordi lisasätted
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - IFC 4x3 ekspordist üldisemalt
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - IFC 4x3 ekspordi põhisammud
URL Veebilink - Autodesk Civil 3D - IFC 4x3 ekspordi toetatud Civil 3D objektid
URL Veebilink - Autodesk Navisworks - Kasutajaliidese ülevaade
URL Veebilink - Autodesk Navisworks - Projekti salvestamise erinevad formaadid (NWF, NWD)
URL Veebilink - Autodesk Navisworks - Failide kaasamine läbi Append töövoo
URL Veebilink - Autodesk Navisworks - Selection Tree palett
URL Veebilink - Autodesk Navisworks - Properties palett
URL Veebilink - Autodesk Navisworks - 4D/5D simulatsioonist üldiselt (TimeLiner)
URL Veebilink - Autodesk Navisworks - Vastuolude kontrollist üldiselt (Clash Detective)
URL Veebilink - Autodesk Navisworks - Clash Detective palett
URL Veebilink - Autodesk Navisworks - Clash Detective reeglid (Clash Rules)
URL Veebilink - Autodesk Navisworks - Clash Detective tulemuste vaatamine
URL Veebilink - Autodesk Navisworks - Clash Detective raportite koostamine (Clash Report)
URL Veebilink - Infrakit - Sissejuhatavad videod (ingliskeelsed)
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Civil 3D - Koridormudelite eksport (Corridor Solids)
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Civil 3D - Projektinfo kopeerimine/kustutamine
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Navisworks - 4D simulatsiooni loomise põhisammud
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Navisworks - Kokkulangevuse analüüsi põhisammud
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Civil 3D - LandXML eksport
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Civil 3D - IFC 4x1 (ifcexport) eksport
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Navisworks - EHRi andmete import (IFC)
Fail Juhendmaterjal - Infrakit - Sissejuhatus veebiteenusesse
Fail Teostusmudel - esituse juhendmaterjal
Fail Teostusmudel - esituse raporti mall (*.docx)
07 - Korrashoid Lehekülg Sissejuhatus moodulisse
Lehekülg Sissejuhatus korrashoiu etappi
URL Veebilink - Information Delivery Specification (IDS) olemus (buildingSMART)
URL Veebilink - IDS näide (buildingSMART)
URL Videoseeria - Standardized Data Tool for Civil 3D
URL Veebilink - REGEX süntaksi olemus (nt failide nimetamisel)
URL Veebilink - REGEX generaator (näidisveebileht)
Lehekülg Sissejuhatus COBie vormingu olemusse
Lehekülg COBie rakendatavusest infrastruktuuri valdkonnas
URL Veebilink - COBie v3
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Civil 3D - Standardized Data Tool ülevaade
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Civil 3D - Automaatsetest omadustest
Fail Korrashoid - esituse juhendmaterjal
Fail Korrashoid - esituse raporti mall (*.docx)
Fail Laadi alla - Omaduste gruppide (property sets) nõuete fail (*.dwg)