Sissejuhatus moodulisse

Selle mooduli eesmärk on tutvuda põhiprojekti töövõtetega, kus ühelt poolt luuakse intelligentset planeeringu infot, mida saab üle kanda mudelisse, teisalt aga vaatad lisavõimalusi, kuidas kokkupandud mudelist luua visualiseeringuid ning animatsioone.

Mooduli läbides:

 • Oskad luua sisekvartali sõiduteede/alade planeeringut (video: 201).
 • Oskad luua dünaamilisi krundi objekte (video: 202).
 • Oskad lisada intelligentseid tunnusklasse krundi objektidele (video: 203).
 • Oskad lisada intelligentseid tunnusklasse hoonetele (video: 204).
 • Oskad luua teisi planeeringut kirjeldavaid objekte koos tunnustega (video: 205)
 • Oskad luua planeeringu maaala kaarti (video: 206).
 • Oskad intelligentset planeeringu info üle kanda planeeringu mudelisse (video: 207)
 • Oskad luua avalikeks kooskõlastuseks erinevaid pilte, animatsioone (video: 208).

 
Mooduli näidete iseseisvaks läbimiseks on vajalik järgmiste tarkvarade olemasolu:

 • Autodesk Civil 3D
 • AutoCAD Map 3D (Autodesk Civil 3D)
 • Autodesk InfraWorks

Mooduli kontrollvorm:

 • Mooduli foorumisse ühe küsimuse/mõtte/arutelu esitamine ning vähemalt ühele, kaasosaleja poolt esitatud, küsimusele vastamine. See on hinnatav tegevus.
 • Iseseisva töö esitus (näidisvideote/juhendmaterjali baasil). See on hinnatav tegevus.
 • Üldise testi läbimine, mis käsitleb mooduli teemasid (sealhulgas: slaidid, konspekt, viited, videoõppematerjal). See on hinnatav tegevus.
 • Eneseanalüüsi täitmine (moodulis õpitu tähenduses).

 

Viimati muudetud: kolmapäev, 23. jaanuar 2019, 18.10