Nõuded ehitusprojektile

Nõuded ehitusprojektile

Ressursi avamiseks klõpsake linki https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015007.