Paan Nimi Kirjeldus
01 - Sissejuhatus Lehekülg Sissejuhatus kursusesseLehekülg Sissejuhatus moodulisse
URL Ainekava (EPX5531)

Ainekava (EPX5531).

Lehekülg Õpijuhis (tegevuskava)
Lehekülg Nõuded tarkvarale/riistvarale
URL Autodesk Education (võimalusel loo konto sama e-postiga, mis ka Moodle konto)
URL Juhendmaterjal - Valikvastustega test, sooritamise juhend
URL Juhendmaterjal - Valikvastustega test, hindamisjuhend
URL Juhendmaterjal - Kodutöö esitus/kaashindamine
URL Video - Sissejuhatus BIMi
URL Slaidid - Sissejuhatus BIMi (hooned)

Slaidid - Sissejuhatus BIMi (hooned)

URL Konspekt - Sissejuhatus BIMi (parameetriline modelleerimine, koostalitlus, rollid)

Konspekt - Sissejuhatus BIMi (parameetriline modelleerimine, koostalitlus, rollid)

URL Ehitussektori tootlikkuse, lisandväärtuse ja majandusmõju analüüs (2018)
URL Hoonete mudelprojekteerimise üldjuhendid (Soome COBIM 2012 eestikeelne tõlge)
URL Planeerimisseadus
URL Nõuded ehitusprojektile

Nõuded ehitusprojektile

URL Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele

Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele

URL Hoone energiatõhususe miinimumnõuded

Hoone energiatõhususe miinimumnõuded

URL Ehitusseadustik

Ehitusseadustik

URL Autodesk Revit näidismudel (versioon: 2024.05.0.1)
Lehekülg Kommentaar - Näidismudeli ülesehitus/vastavus
Fail Shared Parameters fail (CCI, CIA-DD kontekst)
02 - Üldplaneering Lehekülg Sissejuhatus moodulisse
Lehekülg Sissejuhatus üldplaneeringusse
URL Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 1: Mudelprojekteerimise üldjuhendid

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 1: Mudelprojekteerimise üldjuhendid.

URL Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 2: Lähteolukorra modelleerimine

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 2: Lähteolukorra modelleerimine.

URL Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 10: Energia analüüsid

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 10: Energia analüüsid.

URL Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused
URL Veebileht - Autodesk FormIt Web - Kasutajaliides
Fail Juhendmaterjal - Autodesk FormIt Web - Mahumudeli koostamine/analüüsid
URL Laadi alla - Autodesk FormIt Web - Juhendmaterjali lähtefailid
Fail Juhendmaterjal - Autodesk FormIt Web - Projekti salvestamine Autodesk Docs vs Locally
URL Video - Autodesk FormIt Web - Projekti ülesseadistamine

Video - Projekti ülesseadistamine (Autodesk FormIt).

URL Video - Autodesk FormIt Web - Objektide lisamine/redigeerimine

Video - Objektide lisamine ning redigeerimine (Autodesk FormIt).

URL Video - Autodesk FormIt Web - Tahkude, servade ning punktide redigeerimine

Video - Tahkude, servade ning punktide redigeerimine (Autodesk FormIt).

URL Video - Autodesk FormIt Web - 3D skitseerimine

Video - 3D skitseerimine (Autodesk FormIt).

URL Video - Autodesk FormIt Web - Korruse tasapinnad

Video - Korruse tasapinnad (Autodesk FormIt).

URL Video - Autodesk FormIt Web - Grupid

Video - Grupid (Autodesk FormIt).

URL Video - Autodesk FormIt Web - Materjalid

Video - Materjalid (Autodesk FormIt).

URL Video - Autodesk FormIt Web - Visualiseerimine ja varjude analüüs

Video - Visualiseerimine ja varjude analüüs (Autodesk FormIt).

URL Video - Autodesk FormIt Web - Geomeetria import/eksport

Video - Geomeetria import ja eksport (Autodesk FormIt).

URL Video - Autodesk FormIt Web - Sisukataloog

Video - Sisukataloog (Autodesk FormIt).

URL Video - Autodesk FormIt Web - Koostöö

Video - Koostöö (Autodesk FormIt).

URL Video - Autodesk FormIt Web - Päikese valguse analüüs

Video - Päikese valguse analüüs (Autodesk FormIt).

URL Video - Autodesk FormIt Web - Energiasimulatsioon

Video - Energiasimulatsioon (Autodesk FormIt).

Fail Juhendmaterjal - Autodesk FormIt Web - Mahumudeli energiasimulatsiooni olulised nüansid
Fail Üldplaneering - esituse juhendmaterjal
Fail Üldplaneering - esituse raporti mall (*.docx)
03 - Eelprojekt Lehekülg Sissejuhatus moodulisse
Lehekülg Sissejuhatus eelprojekti
URL Veebitund - Infovajaduse kaardistamine
URL Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 3: Arhitektuurne projekteerimine
URL Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 5: Konstruktsioonide projekteerimine

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 5: Konstruktsioonide projekteerimine.

URL Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 6: Kvaliteedi tagamine
URL Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 8: Visualiseerimine

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 8: Visualiseerimine

URL Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 11: Mudelipõhise projekti juhtimine
URL RKAS - Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2021
URL Ühtsed BIM nõuded (mõeldud asendamaks RKAS BIM nõuete alalõiku)
URL Juhendmaterjal - Construction Material Library (eesti/inglise)
URL Laadi alla - Construction Material Library (eesti/inglise)
URL BIMobject
URL MagiCAD Cloud

MagiCAD Cloud

URL Trimble MEP Content

Trimble MEP Content

URL Veebilink - Autodesk Revit - Kasutajaliides
URL Veebilink - Autodesk Revit - Elementide tüübid
URL Veebilink - Autodesk Revit - Projekti loomine, põhielementide lisamine - soorita näited!
URL Veebilink - Autodesk Revit - Projektis navigeerimine
URL Veebilink - Autodesk Revit - Perekonna (Family) mõiste
URL Veebilink - Autodesk Revit - Korruse tasapinna (Level) mõiste
URL Veebilink - Autodesk Revit - Projekti vaadete (Plan, Elevation, Section, Callout, 3D) põhiolemus
URL Veebilink - Autodesk Revit - Elementide valiku (Selection) põhimõtted
URL Veebilink - Autodesk Revit - Skitseerimise režiimi (Sketching) põhimõtted
URL Veebilink - Autodesk Revit - Elementide nähtavus/kuva (Visibility/Graphics)
URL Veebilink - Autodesk Revit - Mudeli element vs annotatsiooni komponent/element (annotation)
URL Veebilink - Autodesk Revit - Arhitektuursete komponentide olemus (nt sein, uks, aken jne)
URL Veebilink - Autodesk Revit - Seina kihtide funktsiooni olemus
URL Veebilink - Autodesk Revit - Elemendi jagamine eraldiseisvateks kihtideks (Create Parts)
URL Veebilink - Autodesk Revit - Projektivälise komponendi lisamine (Component)
URL Veebilink - Autodesk Revit - Projektisisese elemendi loomine (Model In-Place)
URL Veebilink - Autodesk Revit - Ruumobjekti (Room) põhiolemus
URL Veebilink - Autodesk Revit - HVAC ruumobjekti (Space) põhiolemus
URL Veebilink - Autodesk Revit - Tsooni (Zone) põhiolemus
URL Veebilink - Autodesk Revit - Spetsifikatsiooni/tabeli (Schedules) põhiolemus
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Revit - FormIt import Revit mudelisse
Fail Eelprojekt - esituse juhendmaterjal
Fail Eelprojekt - esituse raporti mall (*.docx)
04 - Põhiprojekt Lehekülg Sissejuhatus moodulisse
Lehekülg Sissejuhatus põhiprojekti
URL Veebitund - Sissejuhatus ehituse klassifitseerimissüsteemidesse
URL Veebitund - Süsteemi referentsmudeli aluspõhimõtted (RDS)
URL Veebilink - Autodesk Revit - DiRootsOne lisaplugin
URL Veebilink - Autodesk Revit - DiRootsOne juhendid
URL Veebilink - Autodesk Revit - DiRootsOne SheetLink (tabelid Excelisse, nende täitmine, tagasi importimine)
Lehekülg Kommentaar - DiRootsOne SheetLink kasutamisest
URL Veebilink - Autodesk Revit - Parameetrite (Parameters) põhiolemus
URL Veebilink - Autodesk Revit - Parameetrite liigid (Project, Family, Shared, Global)
URL Veebilink - Autodesk Revit - Parameetrite tüübi (Type of Parameter) põhiolemus
URL Veebilink - Autodesk Revit - Projekti parameetri (Project parameter) põhiolemus
URL Veebilink - Autodesk Revit - Jagatud parameetri (Shared parameter) põhiolemus
URL Veebilink - Autodesk Revit - Globaalse parameetri (Global parameter) põhiolemus
URL Veebilink - Autodesk Revit - Materjalide (Materials) põhiolemus
URL Veebilink - CCI kui ehituse klassifitseerimissüsteemi kontekst ja rakendusjuhendid
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Revit - Transfer Project Standards
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Revit - Spetsifikatsioonide kopeerimine
Fail Põhiprojekt - esituse juhendmaterjal
Fail Põhiprojekt - esituse raporti mall (*.docx)
Fail CCI-EE-R (tüüpide/alatüüpide) tabelid (2024.04.0.1)
05 - Tööprojekt Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

Lehekülg Sissejuhatus tööprojekti
URL Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 7: Mahuarvutused
URL Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 13: Infomudelite kasutamine ehitamisel
URL Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 14: Infomudelite kasutamine ehitusjärelvalves
URL Veebilink - Autodesk Revit - Tekstilise detailsuse lisamise töövahendid (Annotation)
URL Veebilink - Autodesk Revit - Mõõtketid (Dimensions)
URL Veebilink - Autodesk Revit - Tekstilised märkused
URL Veebilink - Autodesk Revit - Tähised (Tags)
URL Veebilink - Autodesk Revit - Tähise (Tag) loomine läbi jagatud parameetri (Shared parameter)
URL Veebilink - Autodesk Revit - Detailiseerimisest üldisemalt
URL Veebilink - Autodesk Revit - Detailsema vaate olemus (Detail View)
URL Veebilink - Autodesk Revit - Mudelist sõltumatu lisavaate olemus (Drafting View)
URL Veebilink - Autodesk Revit - Ehitusdokumentidest üldiselt
URL Veebilink - Autodesk Revit - Lehe vaated (Sheets)
URL Veebilink - Autodesk Revit - Kirjanurk (Title block)
URL Veebilink - Autodesk Revit - Vaateaken (Viewport)
URL Veebilink - Autodesk Revit - Vaateakna pealkiri (View Title)
URL Veebilink - Autodesk Revit - Spetsifikatsiooni lisamine lehe vaatele
URL Veebilink - Autodesk Revit - Ehitise telgede lisamine (Grids)
URL Veebilink - Autodesk Revit - Projekti positsioneerimisest üldiselt
URL Veebilink - Autodesk Revit - Projekti baaspunkt ning mõõdistuspunkt
Fail Juhendmaterjal - Soojusläbivus hoone piirdetarinditel

Tööprojekt - esituse juhendmaterjal.

Fail Juhendmaterjal - Ruumobjekti tähise redigeerimine
Fail Juhendmaterjal - Koordinaatsüsteemi olemus
Fail Tööprojekt - esituse juhendmaterjal
Fail Tööprojekt - esituse raporti mall (*.docx)
06 - Teostusmudel Lehekülg Sissejuhatus moodulisse
Lehekülg Sissejuhatus teostusmudelisse
URL Veebilink - Autodesk Revit - CAD formaatide ekspordist üldiselt
URL Veebilink - Autodesk Revit - CAD kiht vs Revit komponent (Layer Mapping)
URL Veebilink - Autodesk Revit - DWG/DXF eksportimisest üldiselt
URL Veebilink - Autodesk Revit - DWG/DXF eksportimise seaded ja nende muutmise mõju
URL Veebilink - Autodesk Revit - CAD eksport kattuvate joontega
URL Veebilink - buildingSMART - IFC 4x3 formaadi avaleht
URL Veebilink - Autodesk Revit - IFC ekspordist üldiselt
URL Veebilink - Autodesk Revit - IFC mapping (Revit komponent vs IFC klass, IFC Options)
URL Veebilink - Autodesk Revit - IFC eksport (vaikimisi seadetega)
URL Veebilink - Autodesk Revit - IFC eksportimise seaded
URL Veebilink - Autodesk Revit - Kasutajapõhiste omaduste eksport IFC faili
URL Veebilink - Autodesk Navisworks - Kasutajaliidese ülevaade
URL Veebilink - Autodesk Navisworks - Projekti salvestamise erinevad formaadid (NWF, NWD)
URL Veebilink - Autodesk Navisworks - Failide kaasamine läbi Append töövoo
URL Veebilink - Autodesk Navisworks - Selection Tree palett
URL Veebilink - Autodesk Navisworks - Properties palett
URL Veebilink - Autodesk Navisworks - Sissejuhatus 4D simulatsiooni
URL Veebilink - Autodesk Navisworks - 4D/5D simulatsioonist üldiselt (TimeLiner)
URL Veebilink - Autodesk Navisworks - Vastuolude kontrollist üldiselt (Clash Detective)
URL Veebilink - Autodesk Navisworks - Clash Detective palett
URL Veebilink - Autodesk Navisworks - Clash Detective reeglid (Clash Rules)
URL Veebilink - Autodesk Navisworks - Clash Detective tulemuste vaatamine
URL Veebilink - Autodesk Navisworks - Clash Detective raportite koostamine (Clash Report)
URL Veebilink - Autodesk ReCap - Kasutajaliides
URL Veebilink - Autodesk ReCap - Skaneerimisprojekti loomine
URL Veebilink - Autodesk ReCap - Skaneeringute import
URL Veebilink - Autodesk ReCap - Skaneeringute seaded
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Revit - CAD eksport
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Navisworks - 4D simulatsiooni loomise põhisammud
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Navisworks - Kokkulangevuse analüüsi põhisammud
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Revit - IFC eksport
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Navisworks - EHRi andmete import (IFC)
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Navisworks - Maa-ameti aeroskaneerimise andmete kaasamine
Fail Laadi alla - AutoCAD DWG - Maa-ameti aeroskaneerimise kaardiruudud
Fail Teostusmudel - esituse juhendmaterjal
Fail Teostusmudel - esituse raporti mall (*.docx)
07 - Korrashoid Lehekülg Sissejuhatus moodulisse
Lehekülg Sissejuhatus korrashoiu etappi
URL Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 12: Infomudelite kasutamine ehitise haldamisel
URL Veebilink - Information Delivery Specification (IDS) olemus (buildingSMART)
URL Veebilink - IDS näide (buildingSMART)
URL Veebilink - Autodesk Revit - Model Checker Configurator põhiseaded
URL Videoseeria - Autodesk Revit - Model Checker Configurator for Revit
URL Veebilink - Autodesk Revit - Model Checker for Revit põhiseaded
URL Videoseeria - Autodesk Revit - Model Checker for Revit
Lehekülg Sissejuhatus COBie vormingu olemusse
Lehekülg COBie rakendatavusest infrastruktuuri valdkonnas
URL Veebilink - Autodesk Revit - COBie Extension for Revit põhiseaded
URL Videoseeria - COBie Extension for Revit
URL Veebilink - COBie v3
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Revit - Model Checker kasutamise praktika
Fail Juhendmaterjal - Autodesk Revit - COBie kasutamise praktika koos CCI rakendusega
Fail Korrashoid - esituse juhendmaterjal
Fail Korrashoid - esituse raporti mall (*.docx)
Fail Laadi alla - näidis COBie fail (*.xlsx)