Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused - Riigi teataja (RT I, 10.06.2015, 8)

Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused  - Riigi teataja (RT I, 10.06.2015, 8)

Ressursi avamiseks klõpsake linki https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015008.