You will be familiar with library services, know how to find relevant information to your studies and avoid plagiarism.

Tutvustame raamatukogu infoallikaid- ja teenuseid ning infootsingu võimalusi erinevates infoallikates.