DigiTarkuse  e-kursus on mõeldud kõigile TalTech töötajatele tõendamaks oma baastasemel digipädevusi. 

Kursus on täielikult veebipõhine. Kogu kursuse õppeprotsess (sisu edastamine, info levitamine, suhtlemine, õppurite hindamine) toimub veebipõhiselt.
Auditoorseid kohtumisi ei ole. 

 • Kursus on TalTechi töötajatele avatud kolme aasta jooksul ja on jaotatud nelja vooru 
 • Iga voor vältab arvestuslikult neli kuud
 • Ühe vooru maksimaalne osalejate arv on 500
 • NB! Kui teil ei õnnestunud kursust läbida voorule ettenähtud ajalimiidi piires (4 kuud), ei pea te uuesti järgmis(te)le vooru(de)le registreeruma, teie soovil pikendatakse õpiaega 
 • Teine  voor vältab  14.10.2019 – 14.02.2020, registreerimine lõpeb 27.10. 2019

Sihtgrupp: kõik TalTechi töötajad

Eesmärk: Omandada baastasemel digipädevused vastavalt rahvusvahelisele digipädevuse raamistikule

Maht: Kogu kursuse maht 6 EAP; ühe mooduli maht 1 EAP

Õppekeel: Eesti keel

Kursuse moodulid:

 1. Moodul „IKT toimimise aluspõhimõtted“ 
 2. Moodul „Infotöö alused“ 
 3. Moodul „Kontoritarkvara ja koostöökeskkonnad“ 
 4. Moodul „Heli-, pildi- ja videotöötlustarkvara“ 
 5. Moodul „Programmeerimise alused“
 6. Moodul „Turvalisus, eetika ja õigus“ 

Õpiväljundid:

 Kursuse läbinu:

 • oskab luua lihtsat digitaalset sisu
 • oskab veebist vajalikku informatsiooni leida
 • on teadlik infoturbe põhitõdedest
 • on teadlik vajadusest pidevalt ajakohastada oma digitaalseid oskusi.

Kontrollivorm: Testide läbimine, kasutatakse mitteeristavat hindamist

Kursuse läbimist tõendav dokument:

 • kursuse täies mahus edukalt lõpetanu saab täienduskoolituse tunnistuse
 • mooduli(te) edukal läbimisel väljastatakse täienduskoolituse tõend

Kursusele registreerimise võti on teie struktuuriüksuse kahetäheline kood suurtähtedegaNB! Kood palume sisestada suurtähtedega.

Küsimuste korral palun võtke ühendust e-kirja teel digitarkus@taltech.ee