Test on avatud 28. mail 2020 ajavahemikus kell 10-13.

DigiTarkus (RKT)  e-kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad arendada oma baastasemel digipädevusi. 

Kursus on täielikult veebipõhine. Kogu kursuse õppeprotsess (sisu edastamine, info levitamine, suhtlemine, õppurite hindamine) toimub veebipõhiselt. Auditoorseid kohtumisi ei ole. 

 • Kursus on avatud 31.detsembrini 2020, selleks kuupäevaks peab kursus lõpetatud olema
 • Arvestuslik töömaht on 10 tundi nädalas, kes jõuab, teeb kiiremini 

Sihtgrupp: kõik, kes soovivad oma arvutikasutust parendada

Eesmärk: Omandada baastasemel digipädevused vastavalt rahvusvahelisele digipädevuse raamistikule

Maht: Kogu kursuse maht 6 EAP; ühe mooduli maht 1 EAP

Õppekeel: Eesti keel

Kursuse moodulid:

 1. Moodul „IKT toimimise aluspõhimõtted“ 
 2. Moodul „Infotöö alused“ 
 3. Moodul „Kontoritarkvara ja koostöökeskkonnad“ 
 4. Moodul „Heli-, pildi- ja videotöötlustarkvara“ 
 5. Moodul „Programmeerimise alused“
 6. Moodul „Turvalisus, eetika ja õigus“ 

Õpiväljundid:

 Kursuse läbinu:

 • oskab luua lihtsat digitaalset sisu
 • oskab veebist vajalikku informatsiooni leida
 • on teadlik infoturbe põhitõdedest
 • on teadlik vajadusest pidevalt ajakohastada oma digitaalseid oskusi.

Kontrollivorm: Testide läbimine, kasutatakse mitteeristavat hindamist

Kursuse läbimist tõendav dokument:

 • kursuse täies mahus edukalt lõpetanu saab TalTech täienduskoolituse tunnistuse

Kursusele registreerimise piirmäär on 130 osalejat. 

Kursust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames


Küsimuste korral palun võtke ühendust e-kirja teel digitarkus@taltech.ee


Kursust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ kaudu.

ESF logo

DigiTarkuse  e-kursus on mõeldud kõigile TalTech töötajatele tõendamaks oma baastasemel digipädevusi. 

Kursus on täielikult veebipõhine. Kogu kursuse õppeprotsess (sisu edastamine, info levitamine, suhtlemine, õppurite hindamine) toimub veebipõhiselt.
Auditoorseid kohtumisi ei ole. 

 • Kursus on TalTechi töötajatele avatud kolme aasta jooksul ja on jaotatud nelja vooru 
 • Iga voor vältab arvestuslikult neli kuud
 • Ühe vooru maksimaalne osalejate arv on 500
 • NB! Kui teil ei õnnestunud kursust läbida voorule ettenähtud ajalimiidi piires (4 kuud), ei pea te uuesti järgmis(te)le vooru(de)le registreeruma, teie soovil pikendatakse õpiaega 
 • Neljas  voor vältab  17.02.2020 – 17.06.2020

Sihtgrupp: kõik TalTechi töötajad

Eesmärk: Omandada baastasemel digipädevused vastavalt rahvusvahelisele digipädevuse raamistikule

Maht: Kogu kursuse maht 6 EAP; ühe mooduli maht 1 EAP

Õppekeel: Eesti keel

Kursuse moodulid:

 1. Moodul „IKT toimimise aluspõhimõtted“ 
 2. Moodul „Infotöö alused“ 
 3. Moodul „Kontoritarkvara ja koostöökeskkonnad“ 
 4. Moodul „Heli-, pildi- ja videotöötlustarkvara“ 
 5. Moodul „Programmeerimise alused“
 6. Moodul „Turvalisus, eetika ja õigus“ 

Õpiväljundid:

 Kursuse läbinu:

 • oskab luua lihtsat digitaalset sisu
 • oskab veebist vajalikku informatsiooni leida
 • on teadlik infoturbe põhitõdedest
 • on teadlik vajadusest pidevalt ajakohastada oma digitaalseid oskusi.

Kontrollivorm: Testide läbimine, kasutatakse mitteeristavat hindamist

Kursuse läbimist tõendav dokument:

 • kursuse täies mahus edukalt lõpetanu saab täienduskoolituse tunnistuse
 • mooduli(te) edukal läbimisel väljastatakse täienduskoolituse tõend

Kursusele registreerimise võti on teie struktuuriüksuse kahetäheline kood suurtähtedegaNB! Kood palume sisestada suurtähtedega.

Küsimuste korral palun võtke ühendust e-kirja teel digitarkus@taltech.eeCourse Registration Information

Learners can register for the right group of the e-course DigiTarkus by the registration key, which is the two-letter code of the structural unit the staff member is working in. 

Registration Schedule:

Round II           17 February 2020 – 17 May 2021, registration closes on 2 March 2020

Registration for a round is open for 14 days starting from the commence date of the round.

Course Description

Target Group:

The e-course DigiTarkus is compulsory for all TalTech staff members.

Aim

To enable learners to acquire the basic digital competences and skills as established in the European Framework for the Digital Competence of Educators: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC107466/pdf_digcomedu_a4_final.pdf

Learning Outcomes

Having completed DigiTarkus, the learner

·         can create simple digital content

·         can search for the required information in the web

·         is knowledgeable about the principles of information security

·         is well aware of the constant need to update one’s digital competences and skills

Course Outline

DigiTarkus is composed of six modules, providing learners with the total of 6 ECTS.

Module 1 “Core Principles of ICT“ (1 ECTS)

Module 2 “Information Work Basics“ (1 ECTS)

Module 3 “Office Software and Collaborative Working Environments“ (1 ECTS)

Module 4 “Audio, Image and Video Editing Software“ (1 ECTS)

Module 5 “Foundations of Programming“ (1 ECTS)

Module 6 “Security, Ethics and Legislation“ (1 ECTS

Each module is composed of 12 chapters. Completion of each chapter would require about 2 hours of study time. The final test of the module will take about another 2 hours.

Learners can complete modules in random order.

Each module ends in a test. To complete the course, learners should score over 50% in the final test. If the test result is not acceptable, learners can retake the test.