Section Nimi Kirjeldus
Lehekülg Sissejuhatus kursusesse

Sissejuhatus kursusesse

Fail E-toe / e-kursuse üldised nõuded (soovitused)
Fail E-toe / e-kursuse üldised nõuded (lühivariant, üks A4)

E-toe / e-kursuse üldised nõuded (lühivariant, üks A4).

Fail Lisa - Eneseanalüüsi vorm e-toega kursusele

Lisa - Eneseanalüüsi vorm e-toega kursusele.

Fail Lisa - Laiendatud ainekava põhi
Fail Lisa - Õpijuhis tühi põhi
Fail Lisa - Tegevuskava näidis
URL Õppekorralduse eeskiri

Õppekorralduse eeskiri.

Fail Moodle kursusele registreerumine

Moodle kursusele registreerumine

Fail Moodle kursuse põhiseaded, muutmisrežiimi valik

Moodle kursuse põhiseaded, muutmisrežiimi valik

Fail Kursuse esilehe seadistused
Fail Kursuse ligipääsude/registreerimine seadistus (tudeng, õppejõud, külaline)
Fail Kursuse vaade - õppija vs õppejõud
Fail Uus semester? Kuidas alustada olemasoleva kursusega? Kursuse lähtestamine.
URL Õppeaine üldinfo (ÕIS)

Õppeaine üldinfo (ÕIS).

E-toe (e-kursuse) vahendid Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

Fail "URL" lisamise põhiseaded

"URL" lisamise põhiseaded

URL Näide veebilehest - Õppeaine üldinfo (ÕIS)

Näide veebilehest - Õppeaine üldinfo (ÕIS) 

URL Näide YouTube videost - Välise lingi lisamine ÕIS-i õppeaine kaardile

Näide YouTube videost - Välise lingi lisamine ÕIS-i õppeaine kaardile

Fail "Lehekülg" lisamise põhiseaded

"Lehekülg" lisamise põhiseaded

Lehekülg Näide leheküljest - Sissejuhatus kursusesse (sama, mis ülemises sektsioonis)

Näide leheküljest - Sissejuhatus kursusesse (sama, mis ülemises sektsioonis)

Fail "Fail" lisamise põhiseaded

"Fail" lisamise põhiseaded

Fail Näide PDF failist - Sissejuhatus e-toega kursusesse (kontakttundide slaidid)

Näide PDF failist - Sissejuhatus e-toega kursusesse (kontakttundide slaidid).

Fail "Vahetekst" lisamise põhiseaded

"Vahetekst" lisamise põhiseaded

E-toe (e-kursuse) tegevused Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

Fail "Foorum" lisamise põhiseaded

"Foorum" lisamise põhiseaded.

Fail "Ülesanne" lisamise põhiseaded

"Ülesanne" lisamise põhiseaded

Fail Ülesanne – esituse juhendmaterjal (õppija vs õppejõud)

Ülesanne – esituse juhendmaterjal (õppija vs õppejõud).

Fail "Test" lisamise põhiseaded

"Test" lisamise põhiseaded.

Lehekülg Safe Exam Browseri seadistamine (õppejõud)
Lehekülg Tudengina Safe Exam Browseri kasutamine
Fail "Tagasiside" lisamise põhiseaded

"Tagasiside" lisamise põhiseaded.

Moodle keskkonna põhjalikum rakendamine Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

Fail Hinnetelehe põhiseaded

Hinnetelehe põhiseaded.

Fail Küsimuste tüübid

Küsimuste tüübid.

Fail Laadi alla abimaterjal: Lohista pildile aluspilt (pildifailina)

Laadi alla abimaterjal: Lohista pildile aluspilt (pildifailina)

Fail Laadi alla abimaterjal: Lohista pildile aluspilt (MS Powerpoint)

Laadi alla abimaterjal: Lohista pildile aluspilt (MS Powerpoint).

Fail Küsimuste eksport/import ühelt kursuselt teise

Küsimuste eksport/import ühelt kursuselt teise.

Lehekülg Kuidas Moodle'isse logida sisse?
Lehekülg How to login to Moodle?
Kodutööde tagasisidestamise näited URL Video - Sissejuhatus tagasiside andmise tööprotsessi kasutades tegevust "Ülesanne"

Video - Sissejuhatus tagasiside tööprotsessi kasutades tegevust "Ülesanne"

URL Video - Tagasiside andmise tööprotsess PDF faili üles laadimisel läbi tegevuse "Ülesanne"

Video - Tagasiside andmise tööprotsess PDF faili üles laadimisel läbi tegevuse "Ülesanne"

URL Video - Tagasiside andmise tööprotsess mistahes faili üles laadimisel läbi tegevuse "Ülesanne"

Video - Tagasiside andmise tööprotsess mistahes faili üles laadimisel läbi tegevuse "Ülesanne"

URL Video - Tagasiside andmise tööprotsess jagatud kausta/faili korral läbi tegevuse "Ülesanne"

Video - Tagasiside andmise tööprotsess jagatud kausta/faili korral läbi tegevuse "Ülesanne"

URL Video - Tagasiside andmise tööprotsess - kokkuvõte

Video - Tagasiside andmise tööprotsess - kokkuvõte