Urbanistika essee

Kontrollnimekiri enne essee esitamist: 

1) + Sisuliselt on mõtestatud lahti valitud linnaruumi fenomen. Esitatud isiklikke ja originaalseid mõttekäike. Tehnilisest ruumikirjeldusest on jõutud edasi linnaruumi tunnetuseni.
- Essee jääb liialt kirjeldavaks ja ei jõua järeldusteni. Isiklikku arvamust ja linnaruumikogemust pole väljendatud.
2) +Vajalik sõnade arv olemas, vormistus vastab kirjaliku töö nõuetele, viited korrektselt vormistatud ja viidete nimekiri essee lõpus. 
- Vormistus poolik, viited puudu või vääralt vormistatud, sõnad puudu
3) Valitud fenomeni kirjeldamiseks on kasutatud korrektseid allikaid, millel on akadeemiline taust ja/või kursuse jooksul kuuldud autoreid, termineid vms. infot, mis näitavad et loengutes kuuldust on aru saadud.
 - Allikaid puudu või enamik allikaid mitteakadeemilised. Allikaid on küll kasutatud, kuid nende sõnum on jäänud ebaselgeks. Urbanistika ja linnaplaneerimise alusteooriad/põhimõtted omandamata või osaliselt omandatud. Teoreetiline osa on copy-paste meetodil esseele lisatud, kuid seda ei ole arutluses osatud sisuliselt kasutada. 
4) + Valitud fenomeni paremaks mõistmiseks on tehtud välisvaatlusi ja/või toodud näiteid teistest Eesti linnadest või välismaalt. 
- Isiklikud vaatlused puuduvad või on minimaalsed. Näited puuduvad.