Hindamiskriteeriumid_üldine

Hindamiskriteeriumid 2018

                                               

 

Hindamismeetod

hindamiskriteerium

Kursuseprojekt

Hindab õpiväljundeid  nr. 1-5

 

Kursuseprojekt koosneb erinevatest tööetappidest: objekti analüüs maastikus ja ajalooline kujunemine, objekti analüüs kasutades “Kevin Lynch’i meetodit”, mahuline skeem objektist, kaasaegsete välisruumilahenduste analüüs, objekti maastikuarhitektuuri kujundusplaani eskiis ja kujundusplaan, maketi koostamine.

 

Eristav hindamine 1-5

 

Linnateooriate essee

Hindab õpiväljundeid 6-7

Essee sõnastusel rakendatakse valdkondlikku sõnavara. Kirjapandu on toetatud vähemalt kolme valdkondlikku allikaga ja nõutud sõnade arvuga.

Essee analüüsib mõnda linnaga seotud fenomeni (linnalist nähtust) või konreetset linna/piirkonda, läbi valitud teemaga seotud teoreetiliste tüvitekstide ja välivaatluste. Essee teema valib üliõpilane ja kooskõlastab selle eelnevalt õppejõuga. Essee maht on 1000-3000 sõna.

                                                          

 

 

Eristav hindamine 1-5

Hindamisele pääsemise eeldus          

 

Lynchi seminari esitlus ja keskkonnaesteetika essee positiivne arvestus. Kodutööde jms. kirjalike tööde õigeaegne esitamine.

Lõpphinde kujunemine

50% Maastikuprojekt

50% Urbanistika essee

 

 


Viimati muudetud: esmaspäev, 15. jaanuar 2018, 18.24